Betoninjectie

Onze injecties dragen bij aan uiteenlopende oplossingen. Boven water, maar ook ónder de waterspiegel.

Bodemstabilisatie

Bodemstabilisatie, dat betekent bodeminjecties in bijvoorbeeld zandlagen. Met cement of met kunstharsen, acrylaatgel en andere materialen. Op die manier kunnen de eigenschappen van de bodem ten eerste worden veranderd en ten tweede worden verbeterd. Een beproefde methode om de waterdoorlatendheid te verminderen. Of om een meer stabielere ondergrond te bereiken. Samengevat kan dit op een tamelijk eenvoudige en kostenefficiënte manier uitgevoerd worden.

Scheurinjectie

Op grand van nauwkeurige bestudering van de oorzaak van de scheur, bepalen we welk materiaal het beste volstaat om het probleem op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld cement zijn of een kunsthars, onder andere afhankelijk van de gewenste mate van elasticiteit. Bij dichtende injectie werkzaamheden stoppen we de waterlekkages.

Na zorgvuldige bestudering van de situatie, bepalen we welk materiaal het beste volstaat om het probleem op te lossen.

Bouwkuip afdichting

Een bouwkuip die droog wordt, is en blijft. Dat garanderen we waarbij we alle benodigde werkzaamheden kunnen verrichten. Denk daarbij niet alleen aan het stabiliseren van de ondergrond, maar ook aan het aanhelen van beschadigingen en ten slotte het injecteren van wanden, vloeren, kieren en scheuren. Daarbij kan injecteren een belangrijke beheersmaatregel zijn, vooral als de maximaal toegestane bemaling van grondwater in zicht komt.

Tunnel afdichting

We weten precies hoe, wanneer en waar te injecteren om kwetsbare delen van tunnels te versterken, maar ook om breuken te voorkomen. Daarnaast kunnen we met injecteren naden en kieren op duurzame manier dichten. Vooral bij geboorde tunnels speelt dit een rol. De segmenten waaruit deze worden opgebouwd zijn namelijk nooit volledig waterdicht. We lopen de tunnelbuis nauwkeurig na om met injectietechniek volledig te worden afgedicht. Een aangename zekerheid.

Onder water betoninjectie

In nauwe samenwerking met ons zusterbedrijf OTN zijn we in staat om afdichtingen te realiseren onder water. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lekke damwanden en/of betonnen kademuren.

Meer advies over betoninjectie?

John de Gram

Betonspecialist


0621565156

Ontdek meer van Milieurealisatie

Pagina

Betonrenovatie

Lees meer
Lees meer over Betonrenovatie

Pagina

Betonpreventie

Lees meer
Lees meer over Betonpreventie

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen