Betonrenovatie

Bouwen in beton. Daar hebben we verstand van. Met specialistische kennis en jaren ervaring bieden wij hoogwaardig vakmanschap in betonrenovatie

Beton, een veel gebruikt materiaal wanneer men opzoek is naar een stevige, massieve en relatief goedkope oplossing. Beton heeft extreem veel voordelen wat het zeer interessant maakt om te gebruiken.

Bouwen in de bewoonde omgeving stelt hoge eisen aan de uitvoerenden. De bouwruimte is haast altijd beperkt, de tijdmarge minimaal. Daarom ontbreken in ons werk ook slimme technieken niet, die het bouwproces ondersteunen en mogelijk maken. Net als vakkundige manieren om de levensduur en de kwaliteit van betonconstructies te verbeteren of te herstellen.

Alle specialistische kennis op één plek

Het inspecteren, repareren, renoveren en conserveren van betonconstructies hebben we binnen Strukton Milieutechniek samengebracht in een gespecialiseerd team Betonrenovatie. Wij voeren inspecties en reparaties uit, adviseren bij onderhoud en realiseren kleine en grootschalige renovaties van betonconstructies. Wij werken onder andere aan kades, bruggen, tunnels, onderdoorgangen en wegen. Onze kennis van verschillende soorten beton, zoals gewapend beton, voorgespannen beton, lichtbeton en onderwaterbeton, zorgt voor duurzaamheid van de werken die we uitvoeren. Kwaliteit en comfort staan hierbij centraal, voor nu en in de toekomst.

Ervaring & praktijkgericht

Strukton Milieutechniek heeft veel kennis en ervaring met het renoveren van beton (RE en RT). Doordat we veel werkzaamheden verrichten kunnen we praktijkgericht advies uitbrengen. Daarnaast voeren we de renovatiewerkzaamheden zelf uit. We denken altijd mee en passen ons advies en de werkzaamheden aan, aan de wensen van de opdrachtgever. Zowel eenmalige renovaties als projecten binnen bijvoorbeeld het integraal terreinbeheer zijn ons niet onbekend.

Het voordeel van Strukton Milieutechniek is dat we de werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat we het advies direct kunnen omzetten in passende oplossingen. We beschikken over veel kennis en vakkundigheid en kunnen alle werkzaamheden snel uitvoeren.

Betonrenovatie Station Delft Campus

Wanneer is betonrenovatie nodig?

Beton kan zijn sterkte verliezen wanneer het aangetast wordt. Een aantasting kan ontstaan door brandschade, maar ook door factoren zoals het weer of bijvoorbeeld chloride. Het kan ook voorkomen dat de wapening gaat roesten. Dit is vaak te herkennen aan donkerrode vlekken op het beton. Een andere oorzaak kan een mechanische schade zijn waarbij het beton gewoonweg beschadigd raakt. Het is van groot belang dat het beton gerenoveerd wordt wanneer het niet meer aan de eisen voldoet. Beton moet namelijk altijd in goede staat zijn om de veiligheid van een bouwwerk te kunnen waarborgen. Strukton Milieutechniek kan het beton duurzaam renoveren waardoor het weer jaren mee kan.

Wij zijn specialist in:

  • Betonreparatie, esthetisch en technisch
  • Ondersabelingen
  • Injecteren
  • Conserveren
  • Slijtlagen
  • Aanpassingen aan beton
  • Voegwerkzaamheden
  • Aanbrengen van kit-/rubbervoegen
  • Anti-graffiti en hydrofoberen

Het voordeel van Strukton Milieutechniek is dat we de werkzaamheden zelf uitvoeren. Dit zorgt ervoor dat we het advies direct kunnen omzetten in passende oplossingen.

Betonrenovatie technieken

Wanneer beton beschadigd is dient het gerenoveerd te worden. Allereerst is het belangrijk om te achterhalen waarom er schade aan het beton heeft kunnen optreden. Het is noodzakelijk om dit te achterhalen zodat het in de toekomst eventueel vermeden kan worden. Om bijvoorbeeld betonrot te voorkomen, is het toepassen van vloeistofdichte coatings een goede oplossing. Een vloeistofdichte coating beschermt het beton tegen onder andere de weersinvloeden. Meer over vloeistofdichte vloeren en verhardingen.

We kunnen een renovatie uitvoeren door middel van handmatige reparaties of door middel van spuitbeton toe te passen. Vaak worden de kleinere beschadigingen op basis van handmatige reparaties opgelost. Er wordt dan wat cement over de beschadigingen gesmeerd. Een grotere beschadiging kan worden verholpen door het injecteren van spuitbeton. We kunnen het spuitbeton daarnaast ook in de juiste kleur toepassen waardoor de renovatie nagenoeg onzichtbaar is.

Meer advies over betonrenovatie?

John de Gram

Betonspecialist


0621565156

Ontdek meer van Milieurealisatie

Pagina

Betonpreventie

Lees meer
Lees meer over Betonpreventie

Pagina

Betoninjectie

Lees meer
Lees meer over Betoninjectie

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen