Saneringsplan

Een goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding kan verplicht zijn bij saneringswerkzaamheden. Wij voorzien graag van het juiste advies.

Bij saneringswerkzaamheden in een verontreinigde bodem kan het verplicht zijn om een goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding te overleggen.

BUS-melding

Voor een eenvoudige bodemsanering volstaat een BUS-melding. BUS-meldingen (Besluit Uniforme Saneringen) gebruiken we dan ook bij saneringen die op een relatief standaard manier plaatsvinden.

We stellen een plan voor sanering op en dienen deze in, als een bodemsanering niet onder de reikwijdte van een BUS-melding valt en dus niet volstaat. In een saneringsplan stellen we saneringsdoelen vast en beschrijven we de manier van saneren.

Saneringsplan

We stellen een plan voor sanering conform Wet bodembescherming (Wbb) op. Het plan beschrijft hoe je functiegericht om gaat met de aanwezige bodemverontreinigingen bij de voorgenomen werkzaamheden en grondverzet. Daarnaast omvat het beleidsmatige, technische en procedurele kaders, waarbinnen we dit grondverzet uitvoeren. Het plan dienen we in bij het bevoegde gezag en we begeleiden de goedkeuringsprocedure. De vergunningen, registraties of meldingen die in de plannen beschreven worden, nemen we ook voor onze rekening.

Voor een nieuw ontstane bodemverontreinigingen (zorgplichtgeval) is artikel 13 van de Wet bodembescherming van toepassing en geldt een herstelplicht. Dit betekent dat de verontreiniging in zijn geheel moet worden verwijderd met als doel de kwaliteit van de bodem te herstellen naar het oorspronkelijk niveau. Voor deze zorgplichtgevallen dienen we dan ook een plan van aanpak in bij het bevoegd gezag.

Heb je een saneringplan, plan van aanpak ‘zorgplicht’, BUS-melding of meer informatie nodig? Neem contact met ons op.

Meer advies over een saneringsplan?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Bodem & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Chroom-6

Lees meer
Lees meer over Chroom-6

Pagina

Civieltechnisch onderzoek

Lees meer
Lees meer over Civieltechnisch onderzoek