Saneringsplan

Een goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding is vaak verplicht bij het uitvoeren van saneringswerkzaamheden. Wij bieden professioneel advies om je te helpen bij het aanvragen en opstellen van deze documenten.

Bij saneringswerkzaamheden in een verontreinigde bodem kan het verplicht zijn om een goedgekeurd saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding te overleggen.

Saneringsplan

Een saneringsplan is een document waarin staat hoe een gebied of een object (bijvoorbeeld een gebouw) opgeruimd en gereinigd wordt van verontreiniging. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn op een vervuild terrein waar eerder industriële activiteiten hebben plaatsgevonden.

Het doel van een saneringsplan is om de verontreiniging op een veilige en milieuvriendelijke manier te verwijderen zodat het gebied weer geschikt wordt gemaakt voor bijvoorbeeld woningbouw of recreatie. Een saneringsplan beschrijft vaak onder andere welke verontreiniging er aanwezig is, hoe de verontreiniging wordt verwijderd en welke maatregelen er worden genomen om de gezondheid en veiligheid van mensen en het milieu te beschermen.

  • Zorgplichtgeval

    De Wet bodembescherming is een Nederlandse wet die is ingevoerd om de bodem te beschermen tegen verontreiniging. Deze wet legt de verantwoordelijkheid voor de sanering van de verontreinigde gebieden bij degene die de verontreiniging veroorzaakt heeft of degene die de verontreiniging in stand houdt.

    Een van de belangrijkste aspecten van de Wet bodembescherming is het zorgplichtgeval, ook wel “de zorgplicht” genoemd. Dit betekent dat degene die verantwoordelijk is voor een verontreinigde locatie (de zorgplichtige) verplicht is om te zorgen dat de verontreiniging wordt opgeruimd en dat de bodem veilig en geschikt is voor het bedoelde gebruik. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de zorgplichtige een saneringsplan laat opstellen en de sanering laat uitvoeren, of dat de zorgplichtige de kosten van de sanering betaalt.

    De zorgplicht geldt voor eigenaren van verontreinigde terreinen, maar ook voor degenen die een terrein gebruiken of hebben gebruikt, zoals bedrijven die op het terrein hebben gezeten. De zorgplicht geldt ook voor degenen die verontreiniging hebben veroorzaakt, zoals bedrijven die chemicaliën produceren of transporteren.

    Het is belangrijk om op te merken dat de Wet bodembescherming de zorgplichtigen niet alleen verplicht tot sanering, maar ook tot preventie van verontreiniging. Zorgplichtigen zijn verplicht om te zorgen voor een adequaat bodembeheer & bodembescherming en te garanderen dat de bedrijfsvoering geen verontreiniging veroorzaakt.

BUS-Melding

Een BUS-melding, of een melding volgens het Besluit Uniforme Saneringen, is een verplichte melding die gemaakt moet worden wanneer een eigenaar van een verontreinigd terrein of locatie een saneringsplan gaat opstellen. De melding moet worden gedaan aan de gemeente, de provincie of het Rijk, afhankelijk van de locatie en de omvang van de verontreiniging.

De BUS-melding dient te voldoen aan de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen. De melding moet onder andere informatie bevatten over de locatie van de verontreiniging, de omvang van de verontreiniging, de vermoedelijke oorzaak van de verontreiniging en de verwachte kosten van de sanering. De melding moet ook een saneringsvoorstel bevatten, dat beschrijft hoe de verontreiniging wordt aangepakt en verwijderd en hoe de veiligheid van mensen en het milieu wordt gewaarborgd.

Het doel van de BUS-melding is om de overheid in staat te stellen de saneringsplannen te beoordelen en te zorgen dat er een consistente aanpak wordt gevolgd voor de sanering van verontreinigde gebieden in heel Nederland.

Strukton Milieutechniek: de expert in saneringsplannen

Strukton Milieutechniek is de beste partner voor jouw saneringsplan. Onze jarenlange ervaring, gecombineerd met onze technische expertise en onze focus op veiligheid en milieu, zorgt ervoor dat we de meest efficiënte en effectieve oplossingen kunnen bieden voor de sanering van verontreinigde gebieden.

Ons team van experts heeft uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving op het gebied van sanering en kan het project van begin tot eind begeleiden. Van het opstellen van een BUS-melding tot de uitvoering van de sanering zelf, wij zorgen ervoor dat alles volgens de hoogste standaard gebeurt.

Daarnaast zijn we trots op onze innovatieve aanpak, waarbij we altijd op zoek zijn naar de meest milieuvriendelijke en duurzame oplossingen. Dit zorgt ervoor dat we niet alleen de verontreiniging verwijderen, maar ook bijdragen aan een beter milieu.

Vertrouw op Strukton Milieutechniek voor een veilige, efficiënte en duurzame sanering van de verontreinigde gebieden. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe we je kunnen helpen met het saneringsplan.

Meer advies over een saneringsplan?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ellen Proos

Manager Verwerving


0625203808

Ontdek meer van Bodem & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Chroom-6

Lees meer
Lees meer over Chroom-6

Pagina

Civieltechnisch onderzoek

Lees meer
Lees meer over Civieltechnisch onderzoek