Onze certificaten

Strukton Milieutechniek is in het bezit van alle relevante certificaten om ons werk veilig, met hoge kwaliteit en volgens de geldende wet- en regelgeving uit te voeren.

Strukton Milieutechniek Certificaten

Bekijk hier alle certificaten die Strukton Milieutechniek bezit

Systeemcertificaten

 • NEN-EN-ISO 9001-2015 – Kwaliteitssysteem

  Door middel van de NEN-EN-ISO 9001 zorgen wij ervoor dat we met behulp van ons kwaliteitsmanagementsysteem in staat zijn om consequent diensten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast om de klanttevredenheid te verhogen door ons kwaliteitsmanagementsysteem optimaal toe te passen, met inbegrip van processen voor uitvoering, verbetering en borging van de eisen van klanten. Door middel van Plan-Do-Check-Act (PDCA) proberen we de processen van ons kwaliteitsmanagementsysteem continue te verbeteren.

  Download het certificaat

Milieuzorgcertificaten

 • NEN-EN-ISO 14001:2015 – Milieuzorgsysteem

  Door middel van de NEN-EN-ISO 14001 zorgen wij ervoor dat we met behulp van ons milieumanagementsysteem in staat zijn om een consequent milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering hiervan kunnen borgen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast kunnen we door middel van het milieumanagementsysteem onze milieudoelstellingen ontwikkelen en implementeren om onze milieuprestaties continue te verbeteren.

  Download het certificaat

Veiligheidsbeheerssystemen

 • VCA-Petrochemie

  Met het VCA P certificaat tonen we aan dat Strukton Milieutechniek voldoet aan de VGM-checklist Aannemers eisen die gesteld worden om risicovolle werkzaamheden uit te voren evenals te werken in risicovolle omgevingen. Met het VCA certificaat leggen wij de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan. Dit vinden wij als bedrijf belangrijk, daar veiligheid hoog in ons vaandel staat.

  Download het certificaat

Safety Culture Ladder

 • SCL Original Certificaat Trede 4

  De Safety Culture Ladder (de veiligheidsladder) is voor ons een instrument om het veiligheidsbewustzijn, de houding en het gedrag in onze organisatie meetbaar te maken. Daarnaast stimuleren wij onze onderaannemers en leveranciers om bewust veilig te werken met een mensgerichte aanpak zoals wij die bij Strukton Milieutechniek kennen. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle certificering op de Trede 4 Safety Culture Ladder.

  Download het certificaat

Procescertificaten

 • BRL SIKB 1000 – Monsterneming voor Partijkeuringen (protocol 1001)

  De BRL SIKB 1000, protocol 1001 heeft betrekking op de wijze van monsterneming bij partijkeuringen van grond en baggerspecie en de overdracht van de mengmonsters aan het laboratorium in overeenstemming met de eisen uit het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). De huidige wet- en regelgeving vereist dat de partijkeuring door een gecertificeerd en erkend bedrijf wordt uitgevoerd.

  Download het certificaat

 • BRL SIKB 2000 – Veldwerk bij milieu hygiënisch bodem- en wateronderzoek (protocol 2001, 2002, 2003 en 2018)

  BRL SIKB 2000, Protocol 2001
  Door middel van dit protocol kunnen wij (handmatig) boringen en peilbuizen plaatsen voor milieukundig onderzoek. Aan de hand van deze werkzaamheden maken we boorbeschrijvingen en nemen we grondmonsters en waterpassen.

  BRL SIKB 2000, Protocol 2002
  Door middel van dit protocol borgen wij de goede uitvoering bij het nemen van grondwatermonsters bij milieuhygiënisch onderzoek, om te waarborgen dat een representatief grondwatermonster wordt verkregen.

  BRL SIKB 2000, Protocol 2003
  Door middel van dit protocol borgen we de kwaliteit van het veldwerk voor milieuhygiënisch in-situ-onderzoek in een waterbodem of oever.

  BRL SIKB 2000, Protocol 2018
  Door middel van dit protocol borgen we de kwaliteit van het veldonderzoek naar asbest in de bodem.

  Download het certificaat

 • BRL SIKB 7000 – Uitvoering (water)bodemsaneringen (protocol 7001/ 7002/ 7003/ 7004/ 7005/ 7006)

  BRL SIKB 7000, Protocol 7001
  Het protocol 7001 beschrijft de specifieke eisen waaraan voldaan dient te worden tijdens de uitvoering van landbodemsaneringen die betrekking hebben op het verwijderen van verontreinigingen uit de bodem door middel van het ontgraven van verontreinigde grond en het onttrekken van verontreinigd grondwater met behulp van conventionele methoden.

  BRL SIKB 7000, Protocol 7002
  Het protocol 7002 beschrijft de eisen voor het uitvoeren van landbodemsaneringen met in-situ saneringsmethoden, om zo de kwaliteit te waarborgen. Dit heeft betrekking op het verwijderen van verontreinigingen uit (grond)water met in-situ methoden.

  BRL SIKB 7000, Protocol 7003
  Het protocol 7003 beschrijft de specifieke eisen waaraan voldaan dient te worden tijdens de uitvoering van waterbodemsaneringen die betrekking hebben op het verwijderen van verontreinigingen uit de waterbodem.

  BRL SIKB 7000, Protocol 7004
  Het protocol 7004 beschrijft de specifieke eisen waaraan voldaan dient te worden tijdens het tijdelijk uitplaatsen van verontreinigde grond.

  BRL SIKB 7000, Protocol 7005
  Het protocol 7005 beschrijft de specifieke eisen waaraan voldaan dient te worden tijdens het graven in en saneren van de bodem, versie 1.0

  BRL SIKB 7000, Protocol 7006
  Het protocol 7006 beschrijft de specifieke eisen waaraan voldaan dient te worden tijdens de uitvoering van saneren van de bodem met in situ technieken en grondwatersanering, versie 1.0

  Download het certificaat

 • Procescertificaat Asbestverwijdering

  Met ons Procescertificaat Asbestverwijdering voldoen wij aan de eisen die gesteld worden tijdens asbestverwijdering en dat wij asbest in risicoklasse 1, 2 & 2a mogen verwijderen. Met het certificaat dragen wij bij aan het op een veilige en professionele manier verwijderen van asbest.

  Download het certificaat

VBR certificaat

 • Gecertificeerd VBR betonreparatiebedrijf

  Voldoet aan de lidmaatschapsvoorwaarden van de Vereniging van gecertificeerde BetonReparatiebedrijven VBR:
  – Gecertificeerd volgens Beoordelingsrichtlijn 3201:2017 voor het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies
  – Gecertificeerd voor de uitvoeringsklasse RS (constructieve reparatie), in combinatie met de uitvoeringsklassen RT (technische betonreparatie) en RE (esthetische betonreparatie), zoals opgenomen in de CUR Aanbevelingen 118 en 119.
  – Gecertificeerd volgens de eisen van de NEN-EN-ISO 9001:2018 of gelijkwaardig.
  – Gecertificeerd volgens de eisen in de Veiligheids Checklist Aannemers (VCA**).
  – Verbonden aan het VBR-convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

  Download het certificaat

CO-2 Bewust

Achilles Zorgsysteem

NIWO-VIHB

Erkend leerbedrijf S-BB

 • Bouw en Infra – Allround betonreparateur

  Opleidingsmogelijkheden

  B1-K1 Repareert beton
  • B1-K1-W1 Controleert materialen en middelen
  • B1-K1-W2 Richt de werkplek in
  • B1-K1-W3 Bereidt de ondergrond voor
  • B1-K1-W4 Repareert beton handmatig
  • B1-K1-W5 Brengt spuitbeton aan
  • B1-K1-W6 Injecteert bouwdelen
  • B1-K1-W7 Brengt beschermlagen aan
  • B1-K1-W8 Ruimt de werkplek op
  P2-K1 Organiseert de dagelijkse werkzaamheden van de collega’s
  • P2-K1-W1 Verdeelt de werkzaamheden en begeleidt collega’s
  • P2-K1-W2 Bewaakt kwaliteit en controleert op naleving van voorschriften
  • P2-K1-W3 Overlegt en stemt af met derden
  • P2-K1-W4 Bewaakt voortgang
  • P2-K1-W5 Rapporteert aan leidinggevende

  Download het certificaat

 • Bouw en Infra – Betonreparateur

  Opleidingsmogelijkheden

  B1-K1 Repareert beton
  • B1-K1-W1 Controleert materialen en middelen
  • B1-K1-W2 Richt de werkplek in
  • B1-K1-W3 Bereidt de ondergrond voor
  • B1-K1-W4 Repareert beton handmatig
  • B1-K1-W5 Brengt spuitbeton aan
  • B1-K1-W6 Injecteert bouwdelen
  • B1-K1-W7 Brengt beschermlagen aan
  • B1-K1-W8 Ruimt de werkplek op

  Download het certificaat

 • Bouw en Infra – Uitvoerder bouw/infra

  Opleidingsmogelijkheden

  B1-K1 Bereidt het werk/project voor
  • B1-K1-W1 Verzamelt projectinformatie
  • B1-K1-W2 Stelt uitvoeringsinformatie samen en draagt over
  • B1-K1-W3 Organiseert de materialen en middelen
  P4-K1 Realiseert de werkzaamheden
  • P4-K1-W1 Organiseert en coördineert de uitvoering
  • P4-K1-W2 Voert KAM- en veiligheidsbeleid uit
  • P4-K1-W3 Stuurt personeel aan
  P4-K2 Bewaakt de werkzaamheden
  • P4-K2-W1 Bewaakt begroting
  • P4-K2-W2 Bewaakt en controleert de voortgang
  • P4-K2-W3 Bewaakt en controleert de kwaliteit

  Download het certificaat

 • Techniek en Procesindustrie – Operator C, uitstroom operator C

  Opleidingsmogelijkheden

  B1-K1 Beheerst productieproces
  • B1-K1-W1 Bereidt productieproces voor
  • B1-K1-W2 Bedient apparatuur
  • B1-K1-W3 Bewaakt procesverloop
  • B1-K1-W4 Voert kwaliteitscontroles uit aan proces en/of product
  • B1-K1-W5 Onderhoudt apparatuur
  • B1-K1-W6 Bewaakt geautomatiseerde processen en stuurt deze bij
  B1-K2 Begeleidt collega’s en derden
  • B1-K2-W1 Controleert de productie- en capaciteitsplanning
  • B1-K2-W2 Bewaakt de planning
  • B1-K2-W3 Begeleidt medewerkers
  B1-K3 Werkt mee aan procesverbetering en productontwikkeling
  • B1-K3-W1 Levert input vanuit de werkvloer
  • B1-K3-W2 Stelt een plan van aanpak op voor de werkvloer
  • B1-K3-W3 Voert onderzoekswerkzaamheden uit

  Download het certificaat

 • Voedsel, natuur en leefomgeving – Onderzoeker leefomgeving

  Opleidingsmogelijkheden

  B1-K1 Uitvoeren metingen leefomgeving en rapporteren resultaten
  • B1-K1-W1 Voert veldmetingen en waarnemingen uit en/of neemt monsters
  • B1-K1-W2 Onderhoudt werkplek en/of apparatuur
  • B1-K1-W3 Interpreteert en rapporteert resultaten van metingen, waarnemingen en kaartgegevens
  B1-K2 Uitvoering geven aan wet- en regelgeving leefomgeving
  • B1-K2-W1 Geeft informatie en voorlichting over beschikkingen en meldingen en rapport. over voortgang
  • B1-K2-W2 Bereidt aanvragen voor (eenvoudige) beschikking voor en handelt deze af
  • B1-K2-W3 Onderzoekt problemen / klachten en handelt ze af
  B1-K3 Ondersteunen zorgsystemen leefomgeving
  • B1-K3-W1 Geeft informatie over zorgsystemen
  • B1-K3-W2 Voert scans en nulinventarisaties uit en onderhoudt het zorgsysteem
  • B1-K3-W3 Stelt eenvoudig verbeterplan op en voert het uit
  P1-K1 Uitvoeren aanvullend onderzoek
  • P1-K1-W1 Bereidt onderzoek voor op basis van protocol
  • P1-K1-W2 Voert het onderzoek uit en rapporteert
  • P1-K1-W3 Geeft advies over het verbeteren kwaliteit leefomgeving

  Download het certificaat

Meer informatie over onze certificaten?

Edwin Rijksen

HSE Manager


06-43198880