Grondstromen coördinatie

Door in de ontwerpfase van locatie-ontwikkeling en (grote) infraprojecten al na te denken over hergebruik van grond- en bouwstoffen en kostenefficiënte saneringsvarianten, zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk.

Tijdens de uitvoering van civieltechnische werkzaamheden kan het voorkomen dat er partijen grond, baggerspecie en zand vrijkomen. Door in de ontwerpfase van locatie-ontwikkelingen en (grote) infraprojecten al na te denken over de hergebruik van grond- en bouwstoffen en kostenefficiënte saneringsvarianten, zijn aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Ook kan er worden voorkomen dat er primaire grondstoffen moeten worden aangevoerd.

Grondstromenplan

Om de grondstromen op een verantwoorde wijze, binnen de geldende wet- en regelgeving en contractuele verplichtingen te waarborgen en te dirigeren, stellen wij een grondstromenplan op. Dit plan beschrijft in detail hoe er planmatig omgegaan moet worden met de vrijkomende grondstromen.

Het plan beschrijft de randvoorwaarden voor het grondverzet, zoals;

  • de geldende wettelijke kaders;
  • de projectgegevens;
  • de toepassingsvoorwaarden;
  • uitvoeringsaspecten zoals meldingen, registratie en transport

Indien sprake is van bodemverontreiniging is het van belang om binnen de wettelijke kaders een kostenefficiënte saneringsaanpak uit te voeren. Deze saneringsaanpak stemmen wij af op de uit te voeren werkzaamheden evenals de toekomstige functie van het terrein. Onze adviseurs hebben ruime ervaring om samen met jou tot een optimale aanpak te komen binnen de kaders van de Omgevingswet.

Quote icon Wij beschikken over veel specialisten die dit vakgebied met recht hun expertise mogen noemen. Quote icon

Voor het vaststellen van de milieu hygiënische kwaliteit van grond voor toepassing elders, kan het noodzakelijk zijn een AP04 partijkeuring uit te laten voeren. Meer over AP04 partijkeuringen.

Je bespaard snel extra kosten als er een gedegen grondstromen coördinatie wordt opgezet. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van grondstromen- en saneringsplannen. Daarnaast beschikken over specialisten die dit vakgebied met recht hun expertise mogen noemen.

Meer advies nodig over grondstromencoördinatie?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Chroom-6

Lees meer
Lees meer over Chroom-6

Pagina

Veiligheidsadvies

Lees meer
Lees meer over Veiligheidsadvies