Drugsafvaldumpingen

In geval van acute onveilige situaties is onze afdeling calamiteitendienst 24/7 bereikbaar om een chemische- of drugsafvaldumping snel en veilig op te ruimen en de gevolgen voor mens en milieu te beperken.

Drugsafvaldumpingen komen steeds vaker voor in Nederland. Met gespecialiseerde kennis van zaken ontruimen we synthetische drugslabs en verwijderen we het afval veilig en snel. Vervolgens zorgen we voor verantwoord transport en zorgvuldige verwerking.

Bij drugsafval hebben we te maken met gevaarlijke (onbekende) stoffen. Veiligheid is daarom ontzettend belangrijk. We werken met on- en afhankelijke ademlucht, chemiepakken en alles wat ons beschermd tegen gevaarlijke dampen en (vloei)stoffen. In veel gevallen treffen we een vat met een puur product aan, zoals bijvoorbeeld zwavelzuur met een lage pH-waarde. Dampen van een dergelijk product verbranden de longblaasjes waarop verstikking volgt.

In- en overpakken drugsafval

Het in- en overpakken doen we volgens Europese richtlijnen onder toezicht van een veiligheidsadviseur. Tegelijkertijd bewaken we de luchtkwaliteit door continue monitoring. Zodra het afval op de juiste manier is ingepakt, nemen we het ADR-transport voor onze rekening. Meer informatie over afvoer & verwerking gevaarlijke stoffen.

Werkwijze bij drugsafvaldumping

Wanneer nodig voeren we verdere bodemsanering uit om het terrein of de wijk schoon en veilig te maken. De bodem wordt gekeurd volgens de Wet bodembescherming en weer vrijgegeven.

Strukton Milieutechniek werkt veilig met de nodige assistentie als back-up, UN gekeurde verpakkingen en ADR-transport. We hebben en nemen onze verantwoording naar onze onderaannemers, werken met gekeurd materieel met overdruk en vloeistofdichte containers die we inzetten bij constatering van een bodemverontreiniging.

Quote icon Wij staan klaar voor het geven van advies, het veiligstellen van plaats delict, acceptatie van het gevaarlijk (drugs)afval, het ruimen van gevaarlijk (drugs)afval, het om- en overpakken, ADR transport en opslag van gevaarlijk (drugs)afval. Quote icon

Drugsafval in mestkelders

Als een drugsafvaldumping plaatsvindt in mestkelders of landbouwgebieden heeft dit niet alleen verstrekkende gevolgen voor een agrarische onderneming, maar kan het ook veel schade toebrengen aan mens en milieu. Strukton Milieutechniek geeft zowel voorlichting als advies over hoe drugsdumpingen te herkennen en te voorkomen zijn. Daarnaast is ons team gespecialiseerd in de complexe verwerking van dit soort drugsafval.

We staan klaar voor het geven van advies, het veiligstellen van plaats delict, acceptatie van het gevaarlijk (drugs)afval. Maar ook het ruimen van gevaarlijk (drugs)afval, het om- en overpakken, ADR transport en opslag van gevaarlijk (drugs)afval. Met de hulp van politie (om plaats delict tijdelijk veilig te stellen) zijn we inzetbaar door heel Nederland met aanrijtijd van maximaal 2 uur waardoor we altijd snel ter plaatse kunnen zijn.

Bij onmiddellijke onveilige situaties is onze afdeling Incident Management 24/7 bereikbaar om het chemische of drugsafval snel en veilig op te ruimen en daardoor de gevolgen voor mens en milieu te beperken.

Mestkelders zijn steeds vaker plaats delict bij de vondst van drugsafval

Drugsafvaldumping melden?

Bel 0800 - 2211 221. 24/7 bereikbaar.

Meer informatie over drugsafvaldumpingen?

Ellen Proos

Manager IM & Verwerving


0625203808

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Spoedsanering

Lees meer
Lees meer over Spoedsanering

Pagina

Drugslab ontmantelen

Lees meer
Lees meer over Drugslab ontmantelen