Partijkeuring AP04

Middels de partijkeuring (AP04) kunnen we toetsen of de grond werkelijk op de voorziene toepassingslocatie mag worden toegepast.

Voor de toepassing van vrijgekomen of vrijkomende grond elders, dient volgens het Besluit Bodemkwaliteit, een partijkeuring AP04 te worden uitgevoerd.

Het doel van zo’n onderzoek is het vaststellen van de milieu hygiënische kwaliteit van een partij grond, zodat we de hergebruiksmogelijkheden conform het Besluit Bodemkwaliteit kunnen vaststellen.

Wat is een AP04 partijkeuring?

Op basis van het ‘Besluit Bodemkwaliteit’ is het verplicht om bij toepassing elders de milieu hygiënische kwaliteit van de grond te onderzoeken zodat de definitieve toepassingsmogelijkheden kunnen worden bepaald. Dit geldt allereerst voor grond die vrijkomt tijdens werkzaamheden óf voor grond die al in depot ligt.

Strukton Milieutechniek heeft veel ervaring met partijkeuringen en het efficiënt coördineren van grondstromen. Wij communiceren in duidelijke taal wat de kwaliteit van de grond is en welke hergebruiks- en toepassingsmogelijkheden er zijn. Op deze manier kom je niet voor verassingen te staan tijdens het afvoeren van de grond.

Waarom een AP04 partijkeuring?

We willen de bodem in Nederland zo schoon en gezond mogelijk houden. Het is daarom verplicht om een melding te doen als je grond op een andere locatie gaat toepassen. Middels de partijkeuring (AP04) kunnen we toetsen of we de grond werkelijk op de voorziene toepassingslocatie mogen toepassen.

Quote icon Wij communiceren in duidelijke taal wat de kwaliteit van de grond is en welke hergebruiks- en toepassingsmogelijkheden er zijn. Quote icon

Uitvoering van een AP04 partijkeuring

Allereerst moet alle voorinformatie over de grond bekend zijn, zoals de omvang en de herkomst van de partij. Daarnaast moet ook duidelijk zijn wat de samenstelling van de grond is, bijvoorbeeld zand, veen of klei. De keuring moet betrekking hebben op de volledige partij grond. Voorafgaand aan de partijkeuring voeren we een veldinspectie uit. Hierbij verifiëren we de partijgrootte in het veld evenals het te bemonsteren materiaal (aan de buitenzijde van de partij) op soort, fysische eigenschappen en visueel aanwezige verontreinigingen.

Na bemonstering laten we de monster analyseresultaten niet allen op standaard pakket grond (AP04) maar ook eventuele aanvullende verdachte parameters, zoals PFAS/PFOS en asbest, controleren.

Certificering

De organisatie/instantie die de partijkeuring doet moet erkend zijn en werken volgens het certificaat BRL SKIB 1000 ‘Monsterneming voor partijkeuringen grond’, protocol 1001. Strukton Milieutechniek is bezit alle certificaten om grond conform het Besluit bodemkwaliteit te keuren. Benieuwd welke certificaten we nog meer hebben? Lees alles over onze certificaten.

Advies nodig?

Heb je een partijkeuring nodig? Wij komen graag langs om een partijkeuring AP04 uit te voeren. Heb je meer informatie nodig over de AP04 partijkeuringen? Neem dan contact met ons op.

Meer advies nodig over een partijkeuring AP04?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Chroom-6

Lees meer
Lees meer over Chroom-6

Pagina

Civieltechnisch onderzoek

Lees meer
Lees meer over Civieltechnisch onderzoek