Drugslab Ontmantelen

Wij beschikken over specialisten met de ervaring en kennis om een drugslab veilig en vakkundig te ontmantelen.

Garageboxen, schuren, stallen of in een woonhuis: drugslabs kun je overal tegenkomen. Te herkennen aan voornamelijk de chemische geur. Deze geur ontstaat, omdat ze er chemische stoffen bewerken en mengen. Een giftig en gevaarlijk proces. 

Strukton Milieutechniek heeft veel ervaring met het ontmantelen van drugslaboratoria. We beschikken over specialisten met de ervaring en kennis om een drugslab veilig en vakkundig te ontmantelen. Daarnaast beschikken we over het juiste materiaal en kunnen we ADR-transport realiseren.

Waarom een drugslab ontmantelen?

Drugsdumpingen en drugslabs zijn een veel voorkomend probleem in het zuiden van Nederland en komen ook steeds frequenter voor in andere delen van Nederland. De bron van het drugsafval is een drugslaboratorium, de plek waar de productie van drugs en de vorming van het drugsafval plaatsvindt.

In bijna alle gevallen zijn de locaties waar het drugslab zich bevindt, sterk verontreinigd met gevaarlijke chemische stoffen. Bij de productie van Crystal Meth bijvoorbeeld, wordt kwikchloride gebruikt. Kwik is een vluchtige stof wat als gevolg kan hebben dat het een sterke verontreiniging kan veroorzaken. Deze verontreiniging kan op korte en langetermijnschade toebrengen aan mens, dier en milieu.

Ook komt het voor dat drugslabs op agrarische terreinen gevonden worden. Het drugsafval kan dan in mestkelders gedumpt worden. Strukton Milieutechniek is direct beschikbaar om dergelijke mestkelders te ontdoen van mest met drugsafval of in het ergste geval, drugsafval met mest. Na het ruimen denken we graag mee over een vervolgaanpak. Doordat wanden en bodem verontreinigd zijn kan een mestkelder nog lang “uitdampen” met gevolgen voor de directe omgeving.

Quote icon Wij beschikken over specialisten met de ervaring en kennis om een drugslab veilig en vakkundig te ontmantelen. Quote icon

Werkwijze ontmanteling drugslab

Bij het ontmantelen van een drugslaboratorium is het belangrijk dat er gekeken wordt of de bodem verontreinigd is. Strukton Milieutechniek is ook een bodemspecialist en is bij het ruimen van drugslaboratoria de juiste partner voor het volledig, volgens wet- en regelgeving, herstellen van het plaatsdelict.

Door onze ruime ervaring, kunnen we, na een ontruiming van een drugslaboratorium, direct assisteren bij het ruimen van het drugsafval. Doordat we beschikken over een unieke milieu vergunde locatie en ADR-transport, kunnen we de aanvaarding van het drugsafval verzekeren. We nemen in met eigen afvalstroomnummers, melden het daarna aan bij het Landelijk Meldpunt Afval en zetten vervolgens door naar een erkende verwerker.

Het reinigen van mestkelders kan extra moeilijk zijn doordat mestroosters kunnen instorten. Ook na het reinigen kan de mestkelder blijven “uitdampen” als dit het geval is, kan Strukton Milieutechniek met een eigen “luchtwasinstallatie” de lucht reinigen.

Strukton Milieutechniek is adviserend, ondersteunend en 24/7 bereikbaar. Daarnaast kunnen we diverse werkzaamheden aanbieden en het gehele traject begeleiden.

Hulp nodig?

Bel 0800 - 2211 221. 24/7 bereikbaar.

Bel ons

Meer informatie over drugslab ontmantelingen?

Ellen Proos

Manager IM & Verwerving


0625203808

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Drugsafvaldumpingen

Lees meer
Lees meer over Drugsafvaldumpingen

Pagina

Gasmeten

Lees meer
Lees meer over Gasmeten