Nr: 0800 - 2211 221 (24/7 bereikbaar)

Incident Management

Ons calamiteitenteam staat 24/7 klaar om eerstelijnswerkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen we een veilige situatie creëren, de bereikbaarheid herstellen en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten borgen.

Milieu-incidenten, calamiteiten en andere spoedeisende situaties veroorzaken veel overlast en kunnen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Directe actie is noodzakelijk.

Onze calamiteitendienst staat 24/7 klaar om spoedwerkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen we een veilige situatie creëren, de bereikbaarheid herstellen en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten borgen. We hebben daarvoor de deskundigheid in huis en beschikken over de relevante certificaten.

 

Expertises van Incident Management

Ontdek meer over Asbest

Ontdek meer over Chemie

Ontdek meer over Ongeval Ondersteuning

Asbest

Pagina

Asbestbranden

Lees meer
Lees meer over Asbestbranden

Pagina

Asbestdumpingen

Lees meer
Lees meer over Asbestdumpingen

Pagina

Asbestsanering

Lees meer
Lees meer over Asbestsanering

Saneren van Asbest

Door bouwmaterialen te bewerken kunnen asbestvezels in de lucht vrijkomen die grote gevolgen hebben voor de gezondheid. We verwijderen asbest op vakkundige en verantwoorde manier uit woningen en bedrijfspanden. We doen dit met ons ervaren team van deskundig toezichthouders asbestverwijdering (DTA’ers) en asbestsaneerders. Dit geldt voor geplande saneringen en voor noodsituaties als bijvoorbeeld brand. Onze calamiteitendienst is altijd bereikbaar om de asbestsanering snel en vakkundig te organiseren.

Chemie

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Drugsafvaldumpingen

Lees meer
Lees meer over Drugsafvaldumpingen

Pagina

Gasmeten

Lees meer
Lees meer over Gasmeten

Pagina

Lekkages zware chemicaliën

Lees meer
Lees meer over Lekkages zware chemicaliën

Pagina

Kwikdampmeting

Lees meer
Lees meer over Kwikdampmeting

Chemisch afval en drugsafval verwijderen

Op industrieterreinen en steeds vaker ook in woonwijken komen chemische incidenten voor. We verrichten metingen om de aard van de stof vast te stellen en zorgen ervoor dat deze veilig en snel wordt verwijderd en afgevoerd.

Ook drugsafval is een groeiend probleem. Met gespecialiseerde kennis van zaken ontruimen we synthetische drugslabs en verwijderen het afval veilig en snel. Vervolgens zorgen we voor verantwoord transport en zorgvuldige verwerking.

Het in- en overpakken doen we volgens Europese richtlijnen onder toezicht van een veiligheidsadviseur. Tegelijkertijd bewaken we de luchtkwaliteit door continue monitoring. Zodra het afval op de juiste wijze is ingepakt, nemen wij het ADR-transport voor onze rekening. Onze machinisten zijn altijd beschikbaar om het chemische of drugsafval met de juiste certificering bij een erkende verwerker of opslag af te leveren.

Indien nodig voeren wij verdere bodemsanering uit om het terrein of de wijk schoon en veilig te maken. De bodem wordt gekeurd volgens de Wet bodembescherming en weer vrijgegeven.

Als drugsafval wordt gedumpt in het riool of chemische stoffen in het rioolwater lekken of er wordt drugsafval gedumpt in mestkelders zijn wij eveneens de deskundige partner om de verontreiniging te verwijderen, het terrein te herstellen en de locatie weer vrij te geven.

Ongeval ondersteuning

Pagina

Verkeersmaatregelen

Lees meer
Lees meer over Verkeersmaatregelen

Pagina

Spoedsanering

Lees meer
Lees meer over Spoedsanering

Pagina

Spill-control & wegdekreiniging

Lees meer
Lees meer over Spill-control & wegdekreiniging

Pagina

Verhardingsherstel & Herinrichting

Lees meer
Lees meer over Verhardingsherstel & Herinrichting

Pagina

Ontruimingen

Lees meer
Lees meer over Ontruimingen

Pagina

Verontreiniging oppervlaktewater

Lees meer
Lees meer over Verontreiniging oppervlaktewater

Verkeersmanagement

Met verkeersmaatregelen helpen we de chaotische situatie na een ongeval vakkundig in goede banen te leiden. Snel handelen voorkomt files, daarom zijn we met ons calamiteitenteam bereikbaar om de weg af te zetten en het verkeer om te leiden.

Wegdekreiniging en -herstel

Na verkeersongevallen en industriële lekkages staat onze calamiteitendienst 24/7 klaar om met het juiste type wegdekreiniger de verontreiniging snel en vakkundig op te ruimen. We voeren voertuigen en materialen af, reinigen het wegdek en verrichten (nood)reparaties om het wegdek te herstellen en de weg weer snel vrij te geven. Ook spoedsaneringen van de bodem zijn mogelijk. We hebben hiervoor de relevante BRL-certificaten.

Meer informatie over Incident Management?

Ellen Proos

Manager IM & Verwerving


0625203808

Hulp nodig?

Bel 0800 - 2211 221. 24/7 bereikbaar.

Incident Management