Veiligheidsadvies & Gevaarlijke Stoffen

Strukton Milieutechniek is de expert op het gebied van veiligheid en veilig werken. Bij ons ontvang je een op maat gemaakt, deskundig veiligheidsadvies pakket waarmee je in een klap voldoet aan de bestaande regelgeving.

Een Strukton veiligheidsadviseur begint met een korte, praktische analyse van de organisatie en hoe gevaarlijke stoffen daarin worden behandeld. Op basis van deze analyse geven wij advies op maat.

Adviesdiensten veiligheidsadviseur

 • Quickscan met mondelinge feedback

  Een ronde door het bedrijf door een Strukton veiligheidsadviseur, waarbij deze feedback kan geven over hoe het bedrijf er voor staat op het gebied van gevaarlijke stoffen, en aanbevelingen kan doen omtrent verbeteringen.

 • Inventarisatie-audit inclusief verslag

  Een nauwkeurige ronde door het bedrijf, waarbij alle aspecten met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen worden geanalyseerd volgens de ADR en/of PGS regelgevingen. Daarop volgt een gedegen rapport met alle geconstateerde verbeterpunten waarmee je het bedrijf kunt laten conformeren met alle voorschriften.

 • Algemene bewustwordingstraining ‘Gevaarlijke Stoffen’

  Een training waarbij het personeel de beginselen van het werken met gevaarlijke stoffen wordt bijgebracht, waarbij wordt stilgestaan bij de aard van de gevaren van stoffen, aan welke regelgevingen moet worden voldaan en hoe gevaarlijke stoffen te behandelen. Deze training duurt zo’n 3 uur en is bedoeld voor groepen tot 20 personen.

 • Specifieke training ‘Werken met gevaarlijke stoffen’

  Deze training van ongeveer 3 uur is toegespitst op de gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf, met alle specifieke vereiste kennis die de medewerkers nodig hebben om verantwoord met deze stoffen om te gaan, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eventuele andere aspecten naar wens.

 • Specifieke training ‘Werken met gevaarlijke stoffen documenten’

  Deze training van ongeveer 3 uur is toegespitst op de documentatie behorende bij de gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf, met alle specifieke vereiste kennis die de medewerkers nodig hebben om verantwoord met deze stoffen om te gaan, aangevuld met praktijkvoorbeelden en eventuele andere aspecten naar wens.

 • Officiële aanstelling ‘Veiligheidsadviseur ADR’

  Elk bedrijf dat gevaarlijke stoffen ontvangt, gebruikt en verzendt is wettelijk verplicht een veiligheidsadviseur ADR aan te stellen. Strukton kan een veiligheidsadviseur ADR aanbieden die je kunt aanstellen voor het bedrijf. Hierbij inbegrepen zijn antwoorden op al je vragen omtrent gevaarlijke stoffen, de verplichte jaarlijkse training van de medewerkers en het eveneens verplichte jaarverslag ADR dat voor je wordt opgesteld.

Gevaarlijke stoffen of chemisch afval  zijn stoffen of samenstellingen van stoffen die mogelijk schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. Het onderzoeken van de vermeende verontreiniging, adviseren over de juiste aanpak en het op een veilige manier opruimen ervan vraagt grote deskundigheid. Strukton Milieutechniek beschikt over de expertise en de relevante certificaten om de sanering van gevaarlijke stoffen, gepland of met spoed, op de juiste manier uit te voeren.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Een gevaarlijke stof is een stof die bijvoorbeeld brandbaar, corrosief of giftig is. Gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de GHS-symbolen. Dergelijke stoffen zijn o.a. olieafval, drugsafval, oplosmiddelen en zuren en basen.

Stoffen die gekwalificeerd zijn als gevaarlijk vormen een gevaar, of zijn schadelijk, voor mens, dier en milieu. Ze dienen daarom altijd met de grootste voorzichtigheid behandeld te worden. De opslag, het vervoer en de verwerking moet altijd veilig en vakkundig uitgevoerd worden om ervoor te zorgen dat deze stoffen niet in de natuur terecht komen, of gevaar opleveren voor de omgeving. Wanneer ze onverhoopt toch in de natuur terecht komen, denk bijvoorbeeld aan drugsafvaldumpingen, dan dient er een spoedsanering gedaan te worden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Voor wat betreft de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen moeten we ons wenden tot de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, oftewel PGS, en dan specifiek tot de PGS-15. Deze richtlijn omvat eisen die worden gesteld aan de brandveiligheid, arbeidsveiligheid en het milieu. De eisen richten zich echter niet alleen op de opslagvoorzieningen zelf, maar bijvoorbeeld ook op de BHV-organisatie en de vakbekwaamheid van de medewerkers. Het naleven van de PGS-15, want het document zelf is slechts een richtlijn, wordt veelal verplicht gesteld via de omgevingsvergunning of het Activiteitenbesluit.

 

Quote icon Een Strukton Milieutechniek veiligheidsadviseur is een onmisbare en waardevolle toevoeging voor jouw onderneming. Quote icon

Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen

Ieder bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen, of betrokken is bij de ontvangst en opslag van gevaarlijke stoffen, heeft te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Ook hebben zij vaak te maken met omgevingsbesluiten en andere wet- en regelgeving. Daarnaast valt ieder bedrijf dat betrokken is bij het transportproces over de weg onder het ADR; de Europese regelgeving omtrent gevaarlijke stoffen. Deze bedrijven moeten een gecertificeerde veiligheidsadviseur aanstellen. Dit kan zowel intern als extern.

Strukton Milieutechniek heeft gespecialiseerde veiligheidsadviseurs gevaarlijke stoffen in dienst die klaar staan om te ondersteunen met vakkundig advies. Het is daarnaast niet altijd even gemakkelijk om de gevaarlijke stoffen in een bedrijf te benoemen. Wij denken graag met mee om uit te zoeken welke kaders voor een bedrijf relevant zijn. Op deze manier zorgen wij ervoor dat een bedrijf aan alle wettelijke milieu- en veiligheidsverplichtingen voldoet.

Mogelijke ondersteuning van een veiligheidsadviseur:

 • Gevaarlijke stoffen beleid
 • Aanpassen procedures en werkinstructies
 • Specifieke training en opleiding in het werken met de gevaarlijke stoffen
 • Registreren van gevaarlijke stoffen/producten
 • Voorschriften voor vervoer en voertuigen
 • Gevaarsetiketten en -labels
 • Verpakkingsvoorschriften
 • Jaarlijkse verplichte ADR rapportage
 • Rapportage aan, en contact met, de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) in het geval van incidenten met gevaarlijke stoffen
 • Richtlijnen voor (tijdelijke) opslag met betrekking tot brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid (PGS).

Veiligheidsadvies nodig?

Ruben de Jong

Veiligheidsadviseur


0621304081

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Milieukundige begeleiding

Lees meer
Lees meer over Milieukundige begeleiding

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Grondstromen coördinatie

Lees meer
Lees meer over Grondstromen coördinatie