Omgevingswet meldingen

Het uitvoeren van werkzaamheden in sterk verontreinigde grond of het uitvoeren van een bodemsanering is in de meeste gevallen meldingsplicht op basis van de Omgevingswet. In de melding moet de saneringsaanpak, eventuele saneringsdoelstellingen en saneringsuitvoeringsaspecten worden beschreven en voorzien van de ondersteunende documenten. Wij bieden professioneel advies om je te helpen bij het voorbereiden van deze meldingen.

In specifieke situaties kan ook sprake zijn van een overgangsrechtsituatie waardoor de oude regelgeving van De wet bodembescherming nog van toepassing is. Ook in dat geval kunnen we ondersteunen met de juiste planvorming en melding voorbereiding.

Meer advies over een Omgevingswet meldingen?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Chroom-6

Lees meer
Lees meer over Chroom-6

Pagina

Civieltechnisch onderzoek

Lees meer
Lees meer over Civieltechnisch onderzoek