In-situ technieken

Wij hebben de juiste kennis en expertise op het gebied van in-situ bodemsaneringen zodat we duidelijk advies kunnen geven en de werkzaamheden veilig en vakkundig kunnen uitvoeren.

In Nederland zijn er nog veel locaties waar bodemverontreinigingen voorkomen. Een terrein waar een oude chemische fabriek heeft gestaan of bijvoorbeeld waar een oude olietank in de grond heeft gelegen. Het kan echter ook komen door een ongeval of door dumpingen van gevaarlijke stoffen. 

Als een terrein een nieuwe bestemming krijgt, kan dat verschillende vragen oproepen. Strukton Milieutechniek heeft de juiste kennis en expertise op het gebied van in-situ bodemsaneringen. We kunnen duidelijk advies geven en de werkzaamheden veilig en vakkundig uitvoeren.

In-situ is Latijns voor in zijn plaats of ter plaatse. In-situ saneringstechnieken zijn technieken waarbij de sanering plaatsvindt zonder dat er grondverzet nodig is. De verontreiniging wordt uit de bodem verwijderd zonder dat de bodem van zijn plaats komt. Dit zorgt ervoor dat de structuur en textuur van de bodem hetzelfde blijft.

In-situ sanering

In-situ technieken komen vooral van pas wanneer het wenselijk is om weinig impact op de omgeving te hebben of wanneer verontreinigingen slecht bereikbaar zijn voor conventionele technieken (weggraven). Denk hierbij bijvoorbeeld aan locaties waar veel infrastructuur of gebouwen staan. Het kan dan in sommige gevallen ook voordeliger zijn om een in-situ sanering toe te passen in plaats van een conventionele ex-situ sanering.

Een ander bijkomend voordeel van in-situ is dat we de grond niet hoeven af te voeren of te verwerken. Dit scheelt in het transport en dus de CO2 footprint van de werkzaamheden. Mede om die reden kan een in-situ sanering interessanter kan zijn dan ex-situ.

Saneringen waarbij we gebruik maken van in-situ technieken, zijn duurzame en lange termijn oplossingen. Conventionele ex-situ saneringen zijn daarentegen arbeidsintensief en van korte duur. Afhankelijk van het project en de wensen kunnen we de juiste manier van saneren uitvoeren. Strukton Milieutechniek is een gecertificeerd bedrijf en werkt bij alle saneringen conform de SIKB BRL 7000.

In-situ technieken

Een in-situ sanering kan op veel verschillende manieren worden uitgevoerd. Strukton Milieutechniek beheerst verschillende soorten in-situ technieken die we kunnen toepassen. Daarnaast hebben we veel praktijkervaring waardoor we goed advies kunnen uitbrengen. Mede daardoor zijn wij de geschikte partner.
In-situ technieken:

  • Biologisch proces: Gestimuleerde aerobe afbraak
  • Fysisch proces:
    • Spoelen met grondwater
    • Bodemluchtonttrekking
    • Persluchtinjectie toegepast bij vluchtige stoffen

Afhankelijk van de bodem, het project, de verontreiniging en de wensen komen we tot het juiste advies met een passende techniek.

 

Meer advies nodig over in-situ technieken?

Ontdek meer van Milieurealisatie

Pagina

Grondwatersaneringen

Lees meer
Lees meer over Grondwatersaneringen

Pagina

Bodemsanering

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen