In-situ technieken

Wij hebben de juiste kennis en expertise op het gebied van in-situ bodemsaneringen zodat we duidelijk advies kunnen geven en de werkzaamheden veilig en vakkundig kunnen uitvoeren.

In Nederland zijn er nog veel locaties waar bodemverontreinigingen voorkomen. Een terrein waar een oude chemische fabriek heeft gestaan of bijvoorbeeld waar een oude olietank in de grond heeft gelegen. Het kan echter ook komen door een ongeval of door dumpingen van gevaarlijke stoffen. 

Bodemverontreiniging is een groot milieuprobleem en het is belangrijk om deze op een verantwoorde manier op te lossen. Hier komt in-situ techniek om de hoek kijken als een efficiënte en milieuvriendelijke oplossing.

In-situ technieken zijn technieken waarbij bodemverontreiniging op de locatie wordt aangepakt waar de verontreiniging zich bevindt. Het voordeel van deze technieken is dat er geen verplaatsing van grond nodig is, waardoor de verontreiniging niet verspreid wordt en de omliggende omgeving niet wordt aangetast.

Een voorbeeld van in-situ techniek is het toepassen van bodemluchtontrekking. Dit is een proces waarbij verontreinigde lucht wordt onttrokken uit de bodem en gezuiverd wordt voordat het wordt vrijgegeven in de atmosfeer. Hierdoor wordt de concentratie verontreiniging in de bodem verminderd, waardoor de verontreiniging geleidelijk aan verdwijnt.

In-situ technieken zijn efficiënt, milieuvriendelijk en kosteneffectief. Strukton Milieutechniek beheerst verschillende in-situ technieken, waaronder biologische en fysische methoden, die specifiek zijn ontwikkeld om bodemverontreinigingen op een effectieve manier aan te pakken.

In-situ is Latijns voor in zijn plaats of ter plaatse. In-situ saneringstechnieken zijn technieken waarbij de sanering plaatsvindt zonder dat er grondverzet nodig is. De verontreiniging wordt uit de bodem verwijderd zonder dat de bodem van zijn plaats komt. Dit zorgt ervoor dat de structuur en textuur van de bodem hetzelfde blijft.

De juiste werkwijze voor een bodemsanering bepalen

Bij het bepalen van de juiste werkwijze voor een bodemsanering is het belangrijk om een aantal factoren te overwegen. Ten eerste is het belangrijk om de aard en de omvang van de verontreiniging te bepalen. Hierbij wordt gekeken naar de chemische samenstelling van de verontreinigende stoffen en hoe diep ze zich in de bodem bevinden. Op basis hiervan kan bepaald worden welke technieken het meest geschikt zijn om de verontreiniging op te ruimen.

Ten tweede is de locatie van de verontreiniging belangrijk. Soms is het mogelijk om in-situ technieken toe te passen, waarbij de verontreiniging wordt opgeruimd zonder dat de bodem hoeft te worden verwijderd. In andere gevallen is het echter nodig om de verontreinigde bodem ex-situ op te ruimen, bijvoorbeeld omdat de verontreiniging zich diep in de bodem bevindt of omdat het gebied waarin de verontreiniging zich bevindt moeilijk toegankelijk is.

Ten slotte is de haalbaarheid van de technieken een belangrijke factor bij het bepalen van de juiste werkwijze. Sommige technieken zijn bijvoorbeeld duurder dan andere, of vereisen specifieke omstandigheden zoals bijvoorbeeld een bepaalde bodemsoort. Ook het tijdsbestek waarbinnen de sanering moet plaatsvinden, kan van invloed zijn op de keuze van de techniek.

Op basis van deze factoren en de specifieke omstandigheden van elke bodemsanering, wordt in overleg met de opdrachtgever en eventueel andere betrokken partijen, de juiste werkwijze bepaald. Hierbij wordt altijd gezocht naar de meest efficiënte, haalbare en milieuvriendelijke oplossing.

In-situ technieken

Bij Strukton Milieutechniek richten we ons op vier specifieke in-situ technieken voor het behandelen van bodemverontreinigingen:

  1. Biologisch proces: gestimuleerde aerobe afbraak. Dit is een proces waarbij bacteriën worden aangemoedigd om de verontreinigende stoffen in de bodem om te zetten in onschadelijke stoffen.
  2. Fysisch proces: spoelen met grondwater. Hierbij wordt het verontreinigde grondwater vervangen door schoon grondwater om verontreinigende stoffen te verwijderen.
  3. Fysisch proces: bodemluchtontrekking. Bij deze techniek wordt lucht onder druk door de bodem gezogen om verontreinigende stoffen te verwijderen.
  4. Fysisch proces: persluchtinjectie toegepast bij vluchtige stoffen. Dit is een techniek waarbij perslucht in de bodem wordt geïnjecteerd om vluchtige verontreinigende stoffen te verwijderen.

Bij Strukton Milieutechniek zijn we gespecialiseerd in het toepassen van deze vier technieken en bieden we een compleet pakket aan diensten om bodemverontreinigingen op een verantwoorde manier op te lossen.

Voordelen van in-situ saneringen

  1. Minder invasief. In-situ technieken zijn minder invasief dan ex-situ technieken, wat betekent dat er minder grond of materiaal verplaatst hoeft te worden.
  2. Milieuvriendelijker. De in-situ technieken kunnen worden toegepast zonder dat er grote hoeveelheden verontreinigd materiaal verplaatst hoeven te worden, waardoor er minder risico is op verdere verontreiniging van de omgeving.
  3. Kosteneffectiever. In-situ technieken kunnen goedkoper zijn dan ex-situ technieken omdat er minder grond of materiaal verplaatst hoeft te worden en er minder transport- en verwerkingskosten zijn.
  4. Snellere uitvoering. Omdat er minder grond of materiaal verplaatst hoeft te worden, kunnen in-situ technieken soms sneller worden uitgevoerd dan ex-situ technieken.
  5. Beter resultaat. In-situ technieken kunnen een betere remediatie van de bodemverontreiniging opleveren omdat de verontreinigende stoffen direct aangepakt worden op de locatie waar ze zich bevinden.

Bij Strukton Milieutechniek richten we ons op het toepassen van in-situ technieken en bieden we deze voordelen aan onze klanten door onze specifieke expertise en jarenlange ervaring.

Onze deskundige medewerkers zijn in staat om snel en efficiënt de meest geschikte oplossing voor uw specifieke bodemverontreinigingsprobleem te bepalen. Wij werken altijd in samenwerking met onze klanten om het beste resultaat te bereiken, en streven ernaar om onze werkzaamheden zo milieuvriendelijk en kosteneffectief mogelijk uit te voeren.

 

Meer advies nodig over in-situ technieken?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Realisatie & Onderhoud

Pagina

Grondwatersaneringen

Lees meer
Lees meer over Grondwatersaneringen

Pagina

Bodemsanering

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen