Realisatie & Onderhoud

Afdeling Realisatie & Onderhoud is een allround specialist en richt zich op de uitvoerende, planbare werken van Strukton Milieutechniek.

De afdeling Realisatie & Onderhoud richt zich op de planbare arbeid en onderscheidt zich met haar projectmanagement competenties.

Realisatie & Onderhoud richt zich op de uitvoerende, planbare werken van Strukton Milieutechniek en houdt zich voornamelijk bezig met de uitvoering van grote en kleine saneringsprojecten, grotere complexe projecten, civieltechnisch werk, asset management & beheer en onderhoud van buitenterreinen. Dit zijn vaak organisaties in een branche als (petro)chemie, (semi)overheid, bedrijven en adviesbureaus. Doordat we veel ervaring hebben en veel verschillende soorten werkzaamheden aanbieden, kunnen we een totaalpakket aanbieden van onderzoek, advies & uitvoering.

Expertises van Realisatie & Onderhoud

 

Ontdek meer over Saneren

Ontdek meer over Terreinbeheer

Saneren

Pagina

Bodemsanering

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering

Pagina

Grondwatersaneringen

Lees meer
Lees meer over Grondwatersaneringen

Pagina

In-situ technieken

Lees meer
Lees meer over In-situ technieken

Saneren

Een van de expertises van de afdeling Realisatie & Onderhoud is het uitvoeren van saneringen. Saneringen kunnen grofweg onderverdeeld worden in drie verschillende takken, zijnde grondsaneringen, grondwatersaneringen & in-situ technieken. Grondsaneringen samen met grondwatersaneringen worden veelvuldig uitgevoerd.

De kracht van Strukton Milieutechniek schuilt hem in het feit dat we een totaalaanbieder zijn. We kunnen voorzien in spoedwerkzaamheden, in het geven van advies en het uitvoeren van onderzoek en het realiseren van de daadwerkelijke sanering. Wij zijn tevens in staat om zowel ex-situ als in-situ saneringen uit te voeren. We beheersen meerdere technieken waardoor we altijd een gepaste werkmethode vinden.

Terreinbeheer

Pagina

Integraal beheer en onderhoud van grijs-groen

Lees meer
Lees meer over Integraal beheer en onderhoud van grijs-groen

Pagina

Rioolinspectie en renovatie

Lees meer
Lees meer over Rioolinspectie en renovatie

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Terreinbeheer

Continu in productie blijven, (kosten)efficiënt onderhoud uitvoeren en voldoen aan de geldende (milieu)wet- en regelgeving. Wij regelen het. De afdeling Realisatie & Onderhoud is een allround specialist op het gebied terreinbeheer. Doordat we veel ervaring hebben met alle facetten die bij terreinbeheer komen kijken, zijn we een zeer geschikte partner.

Veiligheid voor mens en milieu is altijd het uitgangspunt. Slim en duurzaam onderhoud voorkomt verstoring van het productieproces. Wij werken meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) uit en zorgen onder meer voor vloeistofdichte vloeren & verhardingen, beton renovatie, stabiliteit belastingplan, rioolinspecties, verkeersgeleiding op het terrein en integraal beheer en onderhoud van grijs-groen op basis van beeldkwaliteit.

Meer informatie over Realisatie & Onderhoud?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500