Asbestsanering

Bij een asbestsanering kunnen wij onze expertise uitermate goed inzetten, wij hebben geruime ervaring en hechten veel waarde aan betrouwbaarheid.

Asbest is een verzamelnaam voor in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur en werd verwerkt in vele producten waaronder bouwmaterialen.

Asbesthoudende toepassingen komen echter alleen voor in gebouwen van voor 1994. Dat is omdat het gebruik van asbest vanaf 1994 en later verboden is. Als een oud pand/gebouw gesloopt of gerenoveerd wordt, kan het zijn dat je te maken hebt met asbesthoudende toepassingen.

Waarom een asbestsanering?

Asbest kan vrijkomen in de vorm van vezels als men het bewerkt. De vezels zijn gevaarlijk voor de gezondheid en kunnen kanker veroorzaken. Het is daarom belangrijk dat je de asbesthoudende toepassingen, veilig en vakkundig laat verwijderen. Een gecertificeerd bedrijf verwijderd de asbesthoudende toepassingen conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het verwijderen van de asbesthoudende toepassingen noemen we ook wel saneren.

Quote icon Het is belangrijk dat asbesthoudende toepassingen, wanneer men deze aantreft, veilig en vakkundig verwijderd worden door een gecertificeerd bedrijf. Quote icon

Hoe werkt een asbestsanering?

Bij een asbestsanering is het zaak om eerst inzichtelijk te maken waar de asbesthoudende materialen in het bouwwerk of object zich bevinden en dit in een officieel asbestinventarisatierapport vast te laten leggen. Vervolgens is het verplicht om een sloopmelding te doen. Bij de sloopmelding moeten we ook het asbestinventarisatierapport toevoegen. Zowel voor de asbestinventarisatie, als de sloopmelding kunnen we ontzorgen.

Met een asbestinventarisatierapport kan je vervolgens een gecertificeerd bedrijf inschakelen om het asbest te saneren. Ook hierbij kunnen we de juiste ondersteuning bieden. Strukton Milieutechniek beschikt namelijk over de juiste certificaten om asbest te mogen saneren. Meer weten over onze behaalde certificaten.

Na een asbestsanering moet je een eindcontrole uit laten voeren door een onafhankelijke geaccrediteerde instelling. Hierbij controleert men of er geen asbesthoudend materiaal is achtergebleven. Een buitensanering wordt altijd via een visuele inspectie gecontroleerd. Een binnensanering behoeft naast de visuele inspectie ook luchtmetingen. De saneringslocatie mag pas na de eindcontrole worden vrijgegeven voor anderen en voor werkzaamheden.

Asbestsanering of calamiteiten

Er is een verschil tussen asbestsaneringen die planbaar zijn en asbestcalamiteiten die zich per direct voordoen. Bij planbare asbestsaneringen starten we met een asbestinventarisatie. Naar aanleiding van deze inventarisatie stellen we een planning op. Vervolgens kunnen we het asbest volgens deze planning verwijderen. Het  kan ook voorkomen dat asbest vrijkomt door een calamiteit. Wanneer dit gebeurt, is het gevaar voor mens en milieu groot en is het zaak het asbest zo snel mogelijk te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen tijdens een asbestbrand of een illegale asbestdumping.

Meer informatie?

Bij een asbestsanering kunnen we onze expertise uitermate goed inzetten, we hebben geruime ervaring en hechten veel waarde aan betrouwbaarheid. Wil je meer informatie over asbestsaneringen? Neem contact met ons op.

Meer advies over asbestsaneringen?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Realisatie & Onderhoud

Pagina

Bodemsanering

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering

Pagina

Rioolinspectie en renovatie

Lees meer
Lees meer over Rioolinspectie en renovatie

Pagina

Asbestbranden

Lees meer
Lees meer over Asbestbranden