Gasmeten

Strukton Milieutechniek beschikt over vakkundig opgeleid personeel die een gasmeting uit mogen voeren.

Veiligheid staat altijd voorop. Om veilig te werk te kunnen gaan is het noodzakelijk om de omgeving en werkplek te controleren. Wanneer dit gebeurt, is het van belang om elk mogelijk gevaar uit te sluiten.

Een gevaar dat visueel niet waar te nemen is, zijn gassen. Gassen zijn altijd en overal aanwezig en kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn als er te weinig of juist een overvloed van is. Gasmeten biedt de uitkomst om een beeld te schetsen van de aanwezige gassen.

Wie voert een gasmeting uit?

Een gasmeten mag uitgevoerd worden door mensen die over het cerfiticaat “gasmeten” beschikken. In de praktijk zijn dit vaak veiligheidskundigen. Strukton Milieutechniek beschikt over vakkundig opgeleid personeel die een gasmeting uit mogen voeren. Daarnaast hebben we veel kennis en ervaring waardoor we professioneel advies kunnen geven. Bij een incident kunnen we snel ter plekke zijn, omdat we een eigen calamiteitendienst hebben die 24/7 beschikbaar is.

Een gasmeting staat ook wel bekend als Ox-Ex-Tox meting. Ox staat voor oxygen (zuurstofmeting), Ex staat voor explosion (explosiegevaarmeting) en Tox staat voor toxic (giftige stoffen meting).

Wanneer is gasmeten noodzakelijk?

Wanneer het vermoeden bestaat dat er op een werkplek een zuurstoftekort of -overschot is, of er explosiegevaarlijke of toxische gassen aanwezig kunnen zijn, is het noodzakelijk en tevens wettelijk verplicht om een gasmeting uit te voeren.

Een gasmeting staat ook wel bekend als Ox-Ex-Tox meting. Ox staat voor oxygen (zuurstofmeting), Ex staat voor explosion (explosiegevaarmeting) en Tox staat voor toxic (giftige stoffen meting). De gasmeting kan uitsluitsel geven over de aanwezige gassen en de samenstelling ervan in de plaatselijke atmosfeer. Als de atmosfeer onveilig is zullen er voorzorgsmaatregelen genomen moeten worden zodat er weer veilig gewerkt kan worden.

Een dergelijke situatie kan zich voordoen als er bijvoorbeeld een lekkage heeft plaatsgevonden en chemische/gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Dit kan zijn tijdens een ongeval of een dumping.

Vervolgens moet er een nieuwe gasmeting uitgevoerd worden om te kunnen garanderen dat de atmosfeer veilig is. Als dat het geval is, kunnen de werkzaamheden voortgezet worden.

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Drugsafvaldumpingen

Lees meer
Lees meer over Drugsafvaldumpingen

Pagina

Lekkages zware chemicaliën

Lees meer
Lees meer over Lekkages zware chemicaliën