Rioolinspectie en renovatie

Een lekkage van een bedrijfsriolering kan een flinke bodemverontreiniging veroorzaken. Rioolinspectie en renovatie kan verontreiniging voorkomen.

Strukton Milieutechniek is een expert op het gebied van bedrijfsriolering renovaties. Bij een inspectie controleren we de vloeistofdichtheid van de riolering. Bedrijfsriolering bevat vaak afvalwater met gevaarlijke en/of chemische stoffen. Een lekkage van de bedrijfsriolering kan voor een flinke bodemverontreiniging zorgen. Het is daarom beter om een dergelijke verontreiniging te voorkomen dan te genezen.

Door middel van het afpersen van de afwateringspunten controleren we de vloeistofdichtheid van de bedrijfsriolering. Strukton Milieutechniek beschikt over het juiste materiaal en de kennis & kunde om een rioolinspectie uit te voeren. Vaak is het zo dat de vloeistofdichte bedrijfsriolering deel uitmaakt van de vloeistofdichte voorzieningen zoals vloeren, bassins en lekbakken. Meer over vloeistofdichte vloeren en verhardingen.

Inspectie riolering

Een inspectie wordt altijd uitgevoerd door een geaccrediteerd bedrijf, conform de eisen die gesteld zijn in AS 6700, protocol 6703. Voordat een inspectie uitgevoerd kan worden, dienen de te controleren delen leeg en gereinigd te zijn. Waterdruk op de riolering kan eventuele lekkages aan het licht brengen, ook wel een hydrologische meting genoemd. Om een eventuele lekkage duidelijk in kaart te brengen, werken we tijdens onze werkzaamheden zoveel mogelijk in delen. Daarnaast voeren we ook inspecties uit op industriële leidingen die gevaarlijke stoffen en olieproducten transporteren. Door een inspectie uit te laten voeren, kan een grote bodemverontreiniging, met de daarbij horende prijzige bodemsaneringen, voorkomen worden.

Riool Renovatie & Reparatie

Ontgraven, ontmantelen, repareren of vervangen kan nodig zijn om de vereiste kwaliteit te borgen. Dit kan noodzakelijk zijn als de leidingen een lekkage vertonen door bijvoorbeeld slijtage. Wij hebben veiligheid hoog in het vaandel staan en werken daarom altijd conform de actuele wet- en regelgeving. Wanneer een renovatie of reparatie nodig is, zorgen wij er altijd voor dat de riolering tussentijds gewoon gebruikt kan blijven worden. Relining en inwendigherstel zijn reparatietechnieken die wij vaak uitvoeren om een lekkage te herstellen. We vervangen het bestaande materiaal met bijvoorbeeld PVC, PE, GRE of beton. Rioolputten kunnen ook lekkages hebben. Om deze lekkages aan te pakken, lamineren we de putten met chemische resistente (GRE)-platen die aan de huidige eisen voldoen.

Een rioolput lamineren met chemisch resistente (GRE)-platen om de lekkage te verhelpen

Geo-elektrisch meten

Vanuit milieuwetgeving moeten veel bodembeschermende voorzieningen vloeistofdicht zijn om bodemverontreiniging te voorkomen. Om op deze voorzieningen een Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te krijgen is een inspectie conform het AS SIKB 6700 noodzakelijk. Dit heeft voor het inspecteerbaar maken van onder andere ondergronds leidingwerk en bassins vaak een grote impact op het lopende productieproces en schoonmaakkosten.

Quote icon Voordelen van geo-elektrisch meten zijn geen tot geringe productiestagnatie, veilig uitvoerbaar, snel uitvoerbaar, moeilijk bereikbare plaatsen en plaatsbepaling van mogelijke lekkage Quote icon

Strukton Milieutechniek maakt het mogelijk om met een geo-elektrische meting snel en efficiënt een eventueel lek in leidingen of bassins op te sporen, vaak zonder impact op het lopende productieproces. Bij geo-elektrisch meten plaatsen wij, afhankelijk van het te controleren object, elektroden in de bodem en in de leiding of het bassin. Door het uit voeren van spanningsmetingen rondom het te inspecteren object controleren wij op lekdichtheid. Deze methode heeft als groot voordeel dat we de plaats van de lekkage in de meeste gevallen
kunnen bepalen, zonder het productieproces stil te leggen. Bij een geconstateerde afwijking kunnen wij direct handelen, zodat u de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening alsnog verkrijgt.

Meer advies over rioolinspecties en renovaties?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Realisatie & Onderhoud

Pagina

Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Lees meer
Lees meer over Vloeistofdichte vloeren en verhardingen

Pagina

Betonreparatie

Lees meer
Lees meer over Betonreparatie

Pagina

Integraal beheer en onderhoud van grijs-groen

Lees meer
Lees meer over Integraal beheer en onderhoud van grijs-groen