Milieukundige begeleiding

De milieukundige begeleider, ook wel bekend als MKB’er, controleert of de sanering wordt uitgevoerd conform de Omgevingswet, het saneringsplan, BUS-melding óf het plan van aanpak.

Meldings- en saneringsplichtige werkzaamheden moeten we uitvoeren onder deskundig toezicht en begeleiding van een gecertificeerd milieukundig begeleider.

Doel van milieukundige begeleiding

Wij beschikken over een ervaren, vaste groep erkende en geregistreerde milieukundige begeleiders die we kunnen inzetten tijdens een bodemsanering.

De milieukundige begeleider, ook wel bekend als MKB’er, controleert of de uitvoering van de sanering conform de Omgevingswet, saneringsplan, BUS-melding of het plan van aanpak gaan. Het doel van de milieukundige begeleider is processturing door middel van het aan- of bijsturen van het uitvoeringsproces en het aangeven van de ontgravingsgrenzen. Hij/zij onderhoudt contact met het bevoegd gezag, verzorgd de meldingen en eventuele afwijkingen. Daarnaast adviseert hij/zij de opdrachtgever en aannemer over een juiste uitvoering van werkzaamheden.

Quote icon Het doel van de milieukundige begeleider is processturing door middel van het aan- of bijsturen van het uitvoeringsproces en het aangeven van de ontgravingsgrenzen. Quote icon

Evaluatie

In het kader van de milieukundige verificatie voert de milieukundige begeleider controle bemonsteringen en metingen uit. Dit doet hij om te controleren of de benoemde doelstellingen van de sanering behaald zijn en om het saneringsresultaat vast te stellen.

Na afronding van de saneringswerkzaamheden stellen we een evaluatieverslag (en eventueel een nazorgplan) of BUS-evaluatieverslag op. In het evaluatieverslag beschrijven we het uitgevoerde grondverzet met de ontgraven hoeveelheden (verontreinigde) grond en de bestemming hiervan. Daarnaast wordt het saneringsresultaat met de nog eventueel aanwezige restverontreinigingen beschreven. Dit verslag wordt ter goedkeuring ingediend bij het bevoegd gezag Wbb.

Certificaten

Strukton Milieutechniek heeft het certificaat voor de BRL6000, SIKB protocol “Milieukundige begeleiding van landbodemsanering met conventionele methoden”. Daarnaast hebben we veel praktische ervaring waardoor onze milieukundige begeleiders efficiënt te werk gaan. Bekijk al onze certificaten.

Meer advies over milieukundige begeleiding?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Partijkeuring AP04

Lees meer
Lees meer over Partijkeuring AP04

Pagina

Omgevingswet meldingen

Lees meer
Lees meer over Omgevingswet meldingen

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek