Chroom-6 Onderzoek & Advies

Strukton Milieutechniek experts detecteren en onderzoeken chroom-6 lagen zodat we gericht advies kunnen uitbrengen.

Chroom-6, ook wel chroom-VI genoemd, komt veelal voor in de verf- en staalindustrie. Dit met de reden dat het coatings versterkt en het beter beschermt tegen roest. Bij het bewerken van chroom houdende coatings of metalen, kan de chroom verbinding vrijkomen. Blootstelling aan deze verbinding kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten. Strukton Milieutechniek experts detecteren en onderzoeken chroom-6 lagen zodat we gericht advies kunnen uitbrengen.

Onderzoek & Advies

Strukton Milieutechniek kan het onderzoekstraject met betrouwbare analysemethoden uitvoeren. Ter voorbereiding op (onderhouds)werkzaamheden stellen wij vast of chroom-6 aanwezig is. Door middel van een monstername kunnen we een laboratoriumanalyse in werking stellen. Als de aanwezigheid wordt vastgesteld, werken wij met inbreng van onze specialisten,  waaronder een Hogere Veiligheidskundige (HVK), een adviesplan uit. Vervolgens kunnen wij de (sanerings)uitvoering voor onze rekening nemen. Dit doen wij onder de juiste veiligheidscondities om verspreiding en blootstelling van werknemers en omgeving te voorkomen.

Waarom is chroom-6 gevaarlijk?

Zolang chroom-6 niet bewerkt wordt, is het ook niet gevaarlijk. Echter, een bewerking van het oppervlakte, bijvoorbeeld door het schuren van een verf laag, dan kan het wel vrijkomen en schade toe brengen.

Chroom-6 houdende deeltjes kunnen op drie verschillende manieren in het lichaam terechtkomen: door inademen, via de huid of door inslikken. Uiteindelijk kan dit schade toebrengen aan de cel wat kan leiden tot bijvoorbeeld kanker of auto-immuunziekten.

De verf op de brug bevat chroom-VI

De sanering

Wij voeren een sanering altijd op een veilige en vakkundige manier uit.

Afhankelijk van de werkzaamheden bepalen onze specialisten in overleg de HVK-er de benodigde beschermingsmiddelen voor personeel en omgeving. Dit kan eenvoudige ademhalingsbescherming zijn tot en met onafhankelijke ademlucht en gecompartimenteerde ruimtes en fijnstofafzuiging

Meer advies over Chroom-6?

Erik Kuijpers

Chroom-6 Specialist


0641410550

Ontdek meer van Bodem & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Partijkeuring AP04

Lees meer
Lees meer over Partijkeuring AP04

Pagina

Veiligheidsadvies

Lees meer
Lees meer over Veiligheidsadvies