Civieltechnisch onderzoek

Het inzichtelijk maken van de bodemopbouw, draagkracht, bodemkwaliteit en waterbezwaar voorafgaand aan de uitvoering kan veel profijt brengen.

Civieltechnische projecten vergen een specialistische aanpak zodat de mogelijkheden en eventueel aanwezige risico’s vooraf in kaart gebracht kunnen worden.

Bij de reconstructie van infrastructuur zoals wegen, riolering etc. komen meestal diverse materiaalstromen vrij, zoals asfalt, funderingsmaterialen (puin, slakken etc.), zand en/of grond. Met een civieltechnisch onderzoek maken wij de risico’s inzichtelijk en beheersbaar. Daarnaast bepalen we de hergebruiks- en afzetmogelijkheden van alle stromen.

Het doel van een civieltechnische onderzoeken

De bodem is een belangrijke pijler binnen een project. Het inzichtelijk maken van de bodemopbouw, draagkracht, bodemkwaliteit en waterbezwaar voorafgaand aan de uitvoering kan veel profijt brengen. Wij hebben veel ervaring en helpen met het kiezen van de juiste onderzoeksstrategie en uitvoering binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Quote icon Het doel van een gecombineerd milieutechnisch en civieltechnisch onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieukundige en civieltechnische kwaliteit van de vrijkomende grondstromen en funderingsmaterialen. Quote icon

Het doel van een gecombineerd milieutechnisch en civieltechnisch onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de milieukundige en civieltechnische kwaliteit van de vrijkomende grondstromen en funderingsmaterialen. Tevens wordt de bodemopbouw tot eventueel grotere diepte bepaald. Bij diepere ontgravingen voor bijvoorbeeld rioolreconstructies is het in veel gevallen raadzaam een geotechnisch en bemalingsadvies op te laten stellen voor de bemaling. Van de vrijkomende asfaltverharding bepalen wij de teerhoudendheid conform de CROW210.

Steenachtige funderingsmaterialen zoals puin- of betongranulaat kunnen verdacht zijn op de aanwezigheid van asbest. Daarom onderzoeken wij onder verhardingen conform de NEN5897+C2 (Inspectie en monsterneming van asbest in bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).

Onderzoek & Advies

Strukton Milieutechniek heeft veel ervaring met milieutechnische- en civieltechnische onderzoeken. Omdat wij veel werkzaamheden zelf uitvoeren, is ons advies altijd praktijkgericht. Ons professioneel en specialistisch personeel kan praktisch, op maat gemaakt advies geven.

Meer advies over civieltechnisch onderzoek?

Coen Aarts

Manager Onderzoek & Advies


0614996326

Ontdek meer van Onderzoek & Advies

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

Milieukundige begeleiding

Lees meer
Lees meer over Milieukundige begeleiding

Pagina

Partijkeuring AP04

Lees meer
Lees meer over Partijkeuring AP04