Bodemsanering

Wij ondersteunen tijdens het gehele proces van bodemonderzoek tot aan de oplevering van de sanering. Naast het feit dat we een gecertificeerde partij zijn hebben we ook veel kennis die ervoor zorgt dat we elk project veilig, vakkundig en efficiënt kunnen uitvoeren.

Een bodemsanering is een complex proces. Dit komt omdat je met veel verschillende soorten verontreinigingen, bodemtypes en wensen te maken kan hebben en er veel verschillende procedures zijn.

Wij zijn dé specialist op het gebied van bodemonderzoek en de bodemsanering. Op basis van een uitgevoerd bodemonderzoek in combinatie met de wens, kunnen wij adviseren over het type verontreiniging, of een bodemsanering noodzakelijk is en op welke manier dit het beste gedaan kan worden.

Onderzoek, advies en uitvoering

Strukton Milieutechniek heeft veel ervaring met alle facetten die komen kijken bij een bodemverontreiniging. We kunnen het gehele traject uit handen nemen, beginnend met een bodemonderzoek met daarop volgend een passend advies. Tevens kunnen we de uitvoering van de bodemsanering voor onze rekening nemen. Wij beschikken over het BRL SIKB 7000; Uitvoering (water) bodemsaneringen (protocol 7001/7002/7003/7004). Naast het feit dat we een gecertificeerde partij zijn hebben we ook veel kennis die ervoor zorgt dat we elk project veilig, vakkundig en efficiënt kunnen uitvoeren. Wij ondersteunen je tijdens het gehele proces van bodemonderzoek tot het opleveren van de sanering.

Waarom bodemsanering?

Als de bodemkwaliteit niet voldoet aan de gestelde eisen, of risico’s met zich meebrengt, kan een sanering noodzakelijk zijn. De bodem wordt als verontreinigd beschouwd als er stoffen in de bodem aangetroffen worden die er van nature niet thuishoren. De aanwezigheid van dergelijke stoffen kan leiden tot schade aan het bodemleven. Tevens kunnen de gevaarlijke stoffen het grondwater verontreinigen. Het aantreffen van bodem vreemde stoffen die er niet thuis horen, hoeft niet per definitie te betekenen dat een sanering noodzakelijk is. Het is daarom belangrijk om een bodemonderzoek uit te laten voeren zodat duidelijk wordt in welke concentratie bodem vreemde stoffen zich in de grond bevinden.

Of en hoe een bodemsanering moet plaatsvinden is dus afhankelijk van meerdere factoren. Het is afhankelijk van o.a. de soort verontreiniging, de omvang van de verontreiniging, toekomstig gebruik van de locatie en de wens van de opdrachtgever. Het is voornamelijk erg belangrijk om vast te stellen waar de verontreiniging uit bestaat in combinatie met het toekomstig gebruik van de locatie. Op basis van bovenstaande punten kan worden besloten of een sanering noodzakelijk is of niet.

Quote icon Naast het feit dat we een gecertificeerde partij zijn hebben we ook veel kennis wat ervoor zorgt dat we elk project veilig, vakkundig en efficiënt kunnen uitvoeren. Quote icon

Is een bodemonderzoek en sanering verplicht?

Wanneer de bodem hergebruikt gaat worden, is het verplicht om na te gaan of de bodem verontreinigd is. Denk hierbij aan situatie zoals de bouw van huizen, de aanleg van verhardingen of het geschikt maken van een perceel. Gebieden met een lange historie van menselijke activiteiten hebben vaak een verontreinigde bodem (haven-, industriële- of stedelijke gebieden). Het kan in sommige situaties echter ook gebeuren dat de bodem verontreinigd raakt door een ongeval/voorval. In dat geval hebben we het over een spoedsanering. Een spoedsanering is vaak verplicht om ervoor te zorgen dat schade beperkt blijft. Strukton Milieutechniek is dé specialist op het gebied van spoedsaneringen. Lees meer over spoedsaneringen.

Als na onderzoek blijkt dat een sanering noodzakelijk is, dan kunnen we dat doen met traditioneel ontgraven, de ‘pump and treat’ methode of door middel van in-situ saneringen. Samen maken we een keuze, afhankelijk van de soort verontreiniging en de gewenste locatie ontwikkeling. ‘Nieuwe’ verontreinigingen (verontreinigingen die na 1987 hebben plaatsgevonden) moeten altijd gesaneerd te worden.

Wanneer en hoe voer je een bodemsanering uit?

Als we de verontreinigde bodem moeten saneren, dan kan dat op verschillende manieren. Allereerst kunnen we traditioneel ontgraven. Wanneer we traditioneel ontgraven gebruiken we zo nodig materieel wat voorzien is van overdrukcabines. Dit doen we om schadelijke stoffen te filteren tijdens de werkzaamheden.

Wanneer het om verontreinigd grondwater gaat, dan is de ‘pump and treat’ methode uiterst geschikt. We pompen het verontreinigde grondwater dan op om de verontreiniging middels verschillende technieken te verwijderen. Het behandelde grondwater kunnen we, wanneer wenselijk of nodig, weer in de bodem infiltreren. Meer over grondwatersaneringen.

We gebruiken in-situ technieken wanneer de bodemverontreiniging verwijderd moet worden zonder het gebruik van grondverzet. Dit kan noodzakelijk zijn bijvoorbeeld door de aanwezigheid van gebouwen of infrastructuur.
Meer over in-situ technieken.

Meer advies over bodemsaneringen?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Realisatie & Onderhoud

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek

Pagina

In-situ technieken

Lees meer
Lees meer over In-situ technieken

Pagina

Grondwatersaneringen

Lees meer
Lees meer over Grondwatersaneringen