Asbestbranden

Wij zijn specialist op het gebied van asbestsaneringen na een brand. Met ons eigen Incident Management team zijn we snel ter plaatse.

Asbest is een gevaarlijke mineraal. Wanneer asbestvezels vrijkomen kan dat schadelijk zijn voor de gezondheid.

Het is daarom van groot belang dat er bij een asbestbrand snel, veilig en juist gehandeld wordt om de veiligheid van de mensen te waarborgen én de milieuschade milieu te beperken. We zijn de specialist met veel ervaring omtrent asbestsaneringen.

Wat zijn asbestbranden?

In de meeste gevallen gaat het bij een asbestbrand om een brand op een locatie in een gebouw waar asbestcement verwerkt is. Asbestcement kan teruggevonden worden in bijvoorbeeld golfplaten, maar ook in gevels of wanden. De temperatuur tijdens een brand stijgt snel en dit kan veroorzaken dat het asbestcement knapt. Asbestvezels komen dan vrij in de lucht en kunnen zich over de omgeving verspreiden.

Het kan bij een asbestbrand echter ook om andere asbesthoudende materialen gaan zoals isolatielagen, asbesthoudende vloerbedekking en spuitasbest. Deze materialen gaan in de vlammenzee op waardoor de asbestvezels vrijkomen. De hitte van de brand zorgt ervoor dat deze vezels in de lucht verspreid raken en de omgeving verontreinigd raakt.

Quote icon Strukton Milieutechniek beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering en is dé specialist met veel ervaring omtrent asbestsaneringen. Quote icon

Primaire emissie

De primaire emissie van asbestvezels komt vaak kortstondig voor tijdens bijvoorbeeld het knappen van het asbestcement. De asbestconcentratie is dan hoog, maar omdat deze vaak in de hogere luchtlagen terechtkomen door de hitte, zal er verdunning optreden.

Secundaire emissie

De secundaire emissie ontstaat wanneer neergeslagen asbestvezels opnieuw in de lucht komen. Het gevaar van de secundaire emissie is dat er een verhoogde concentratie en langdurige blootstelling kan ontstaan. Het is belangrijk om secundaire emissie zo snel mogelijk te elimineren. Dit kan door na een brand de asbestresten nat te houden en/of zo mogelijk af te schermen van de omgeving.

Opruimen resten na asbestbranden

Na een brand is het zaak om zo snel mogelijk te bepalen wat de mate van verspreiding is, welke asbesthoudende materialen betrokken zijn en wat de omvang van het met asbest besmette gebied is. Dit gebied moet worden afgezet. Daarna kunnen we de asbestsanering op een veilige manier, volgens het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Arbeidsomstandighedenbesluit, uitvoeren. Strukton Milieutechniek beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering. Al onze certificaten zien?

Meer advies over asbestbranden?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Asbestdumpingen

Lees meer
Lees meer over Asbestdumpingen

Pagina

Asbestsanering

Lees meer
Lees meer over Asbestsanering

Pagina

Ontruimingen

Lees meer
Lees meer over Ontruimingen