Spoedsanering

Strukton Milieutechniek biedt snelle en veilige spoedsaneringen om de gevolgen van noodsituaties met gevaarlijke stoffen te beperken, dankzij onze incident management teams die 24/7 paraat staan, gespecialiseerde kennis en middelen en een uitgebreid netwerk van experts.

Spoedsaneringen zijn essentieel om de gevolgen van een ongeval met gevaarlijke stoffen te beperken. Dit is waar Strukton Milieutechniek binnenkomt, als een expert op het gebied van calamiteitenondersteuning en sanering.

Ons bedrijf beschikt over de juiste middelen en kennis om snel en efficiënt te handelen bij een noodsituatie. Onze incident management team staan 24/7 paraat om in te springen en de schade te beperken.

Bovendien hebben wij een uitgebreid netwerk van experts, zoals chemici, biologen en milieukundigen, die specifieke kennis hebben over de gevaarlijke stoffen en de juiste manier van handelen. Hierdoor kunnen wij snel de juiste maatregelen nemen en de situatie efficiënt aanpakken.

Strukton Milieutechniek is daarom de perfecte partner voor bedrijven die op zoek zijn naar snelle en efficiënte ondersteuning bij een noodsituatie. Wij beschikken over de juiste middelen en kennis om de situatie snel onder controle te krijgen en de gevolgen voor mens, dier en milieu te beperken.

Quote icon Als gevaarlijke stoffen vrijkomen door bijvoorbeeld een dumping, spill of ongeval, is het zaak om een spoedsanering uit te voeren om verdere schade aan het milieu te voorkomen. Quote icon

Wanneer is een spoedsanering noodzakelijk?

  1. Dumping van gevaarlijke stoffen, zoals bij drugsafval of asbest waarbij gevaarlijke stoffen het milieu kunnen beschadigen. Meer lezen? Drugsafvaldumpingen
  2. Chemische lekkages of ongelukken bij bedrijven, zoals bij een brand in een chemische fabriek. Meer lezen? Chemische lekkages
  3. Verontreiniging van grondwater door bijvoorbeeld lekkende tanks of verouderde leidingen.Meer lezen? In-situ technieken
  4. Verontreiniging van oppervlaktewater door bijvoorbeeld een riool overstort of industriële afvalstoffen. Meer lezen? Oppervlaktewater verontreiniging
  5. Verontreiniging van de lucht door bijvoorbeeld een fabrieksschoorsteen of een gaslek. Meer lezen? Gasmetingen

Spoedsanering bij drugsafvaldumpingen

Spoedsaneringen bij een drugsafvaldumping zijn noodzakelijk om de gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu te beperken. Drugsafval kan bestaan uit resten van medicijnen, chemicaliën en andere stoffen die gebruikt worden bij de productie van drugs. Deze stoffen kunnen giftig, radioactief of explosief zijn en kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen voor mensen en dieren als ze in het milieu terechtkomen.

Bij een drugsafvaldumping moeten spoedsaneringen zo snel mogelijk worden uitgevoerd om de verdere verspreiding van de stoffen te voorkomen. Dit kan bestaan uit het opruimen van het afval, het neutraliseren of verwijderen van gevaarlijke stoffen en het monitoren van de omgeving om te controleren of de sanering effectief was.

Een spoedsanering bij een drugsafvaldumping vereist gespecialiseerde kennis en middelen. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit speciaal gereedschap om het afval op te ruimen, beschermende kleding voor de saneringsmedewerkers, en specifieke technieken voor het verwijderen of neutraliseren van gevaarlijke stoffen.

Wij zijn gespecialiseerd in spoedsaneringen. We kunnen helpen bij het uitvoeren van deze saneringen, door middel van een incident management team dat 24/7 paraat staat. Daarnaast beschikken we over de juiste middelen en kennis.

Hoe voert Strukton Milieutechniek een spoedsanering uit?

Het uitvoeren van een spoedsanering is een complexe en verantwoordelijke taak. Ons incident management team staat 24/7 klaar om snel te reageren en een veilige sanering uit te voeren.

Wanneer onze incident management coördinator ter plekke is, wordt er een snelle analyse gemaakt van de situatie. Als er sprake is van een spoedsanering, wordt er onmiddellijk een saneringsplan opgesteld. Dit plan wordt in nauw overleg met de opdrachtgever besproken en er worden duidelijke afspraken gemaakt over de aanpak van de sanering en de verwachte resultaten.

De veiligheid staat hierbij voorop, zowel voor onze medewerkers als voor de omgeving. Onze medewerkers zijn gekwalificeerd en beschikken over de juiste beschermingsmiddelen.

Het doel van een spoedsanering is om het verontreinigde gebied zo snel mogelijk te saneren. Echter, in sommige gevallen is het niet mogelijk om de verontreiniging geheel te verwijderen tijdens de spoedsanering. Daarom nemen we tijdens de sanering ook bodemmonsters om de effectiviteit van de sanering te evalueren. Mocht het nodig zijn, dan voeren we een bodemsanering uit om de gehele verontreiniging te verwijderen.

Onze saneringen worden uitgevoerd conform BRL 7000, dit is een keurmerk voor spoed- en bodemsaneringen. Bovendien beschikken wij over diverse certificaten waaronder VCA, ISO 9001 en ISO 14001.

Spoedsanering nodig?

Bel 0800 - 2211 221. 24/7 bereikbaar.

Bel ons

Meer advies over spoedsaneringen?

Ellen Proos

Manager IM & Verwerving


0625203808

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Spill-control & wegdekreiniging

Lees meer
Lees meer over Spill-control & wegdekreiniging

Pagina

Gasmeten

Lees meer
Lees meer over Gasmeten