Spoedsanering

Als gevaarlijke stoffen vrijkomen, door bijvoorbeeld een dumping, spill of ongeval, is het zaak om een spoedsanering uit te voeren om verdere schade aan het milieu te voorkomen.

Wanneer gevaarlijke stoffen vrij komen, kunnen ze voor grote schade zorgen bij mens, dier en milieu. Het is daarom noodzakelijk om dergelijke gevaarlijke stoffen met spoed te saneren.

Ons Incident Management team staat 24/7 klaar om een spoedsanering uit te voeren om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer is een spoedsanering nodig?

Dagelijks zijn er meerdere meldingen van calamiteiten of spills waarbij gevaarlijke stoffen vrijkomen. Denk hierbij aan lekkende vloeistoffen na een verkeersongeval, chemische drugsafvaldumpingen of asbestdumpingen.  Als een dergelijke melding binnenkomt, is het zaak om deze gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk te verwijderen. Als er binnen 24 uur gehandeld wordt, kan er uitgeweken worden naar een spoedsanering. Dit houdt in dat er gelijk overgegaan wordt tot het saneren van het verontreinigd gebied om verdere schade aan het milieu te voorkomen.

Als gevaarlijke stoffen vrijkomen door bijvoorbeeld een dumping, spill of ongeval, is het zaak om een spoedsanering uit te voeren om verdere schade aan het milieu te voorkomen.

Hoe voeren we een sanering uit?

Het uitvoeren van een spoedsanering is een complex werk. Erg belangrijk is de goede communicatie, snelheid en de vakkundigheid. Echter, boven alles staat dat de sanering veilig uitgevoerd wordt. Wanneer de Incident Management coördinator ter plekke is, wordt door hem of haar bepaald of een spoedsanering nodig is. Als dat het geval is, wordt een saneringsplan opgesteld. In overleg met de opdrachtgever bespreken we het saneringsplan.

Doel is om het verontreinigde gebied zo snel mogelijk te saneren. Het is echter niet honderd procent zeker dat de verontreiniging tijdens een spoedsanering geheel verwijderd wordt. Daarom nemen we tijdens de sanering ook bodemmonsters. Met deze bodemmonsters kunnen we controleren of de verontreiniging compleet is gesaneerd. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunnen we een bodemsanering uitvoeren om de gehele verontreiniging te verwijderen. We voeren al onze werkzaamheden uit conform BRL 7000. Wil je weten welke certificaten we nog meer bezitten?

Hulp nodig?

Bel 0800 - 2211 221. 24/7 bereikbaar.

Bel ons

Meer advies over spoedsaneringen?

Marco Haasdijk

Projectleider Incident Management


0651113782

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Lees meer
Lees meer over Afvoer & Verwerking Gevaarlijke stoffen

Pagina

Spill-control & wegdekreiniging

Lees meer
Lees meer over Spill-control & wegdekreiniging

Pagina

Gasmeten

Lees meer
Lees meer over Gasmeten