Afvoer & verwerking gevaarlijke stoffen

Strukton Milieutechniek heeft vanaf 2022, als enige aannemer, een unieke milieuvergunning voor de op- en overslag van gevaarlijke (drugs)(afval) stoffen in diverse combinatievormen.

Gevaarlijke stoffen of chemisch afval zijn stoffen of samenstellingen die mogelijk schadelijk zijn voor mens, dier en milieu.

Het onderzoeken van de vermeende verontreiniging, daarna adviseren over de juiste aanpak en het vervolgens op een veilige manier opruimen ervan vraagt grote deskundigheid. Strukton Milieutechniek beschikt over de expertise en de relevante certificaten om de sanering van gevaarlijke stoffen, gepland of met spoed, op de juiste manier uit te voeren.

Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Een gevaarlijke stof is een stof die bijvoorbeeld brandbaar, corrosief of giftig is. Dergelijke gevaarlijke stoffen zijn te herkennen aan de GHS-symbolen. Deze stoffen zijn o.a. olieafval, drugsafval, oplosmiddelen en zuren en basen.

Stoffen die gekwalificeerd zijn als gevaarlijk vormen een gevaar, of zijn schadelijk, voor mens, dier en milieu. Ze moeten daarom altijd met de grootste voorzichtigheid behandeld worden. De opslag, het vervoer en de verwerking dienen altijd veilig en vakkundig uitgevoerd te worden. Dit om ervoor te zorgen dat deze stoffen niet in de natuur terecht komen, of gevaar opleveren voor de omgeving. Maar, wanneer ze onverhoopt toch in de natuur terecht komen, denk bijvoorbeeld aan drugsafvaldumpingen, dan kan Strukton Milieutechniek een spoedsanering uitvoeren om schade zoveel mogelijk te beperken. Meer over spoedsaneringen.

Strukton Milieutechniek heeft vanaf 2022 als enige aannemer een unieke milieuvergunning voor de op- en overslag van gevaarlijke (drugs)(afval) stoffen in diverse combinatievormen.

Afvoer & verwerking

Gevaarlijke stoffen en vervuilde grond hebben verstrekkende gevolgen voor mens en milieu. Het onderzoeken van een verontreiniging, adviseren over de juiste aanpak en het op een veilige manier opruimen, vraagt grote deskundigheid. We hebben de kennis en relevante certificaten om de sanering gepland, of met spoed, op de juiste manier uit te voeren en om vervolgens de afvoer en verwerking veilig af te handelen.

Strukton Milieutechniek heeft vanaf 2022 als enige aannemer een unieke milieuvergunning voor de op- en overslag van gevaarlijke (drugs)(afval) stoffen in diverse combinatievormen. De opslag van gevaarlijk afval is uniek. Eerder hadden alleen erkend verwerkers een vergunde opslag van gevaarlijk afval. Strukton Milieutechniek heeft een eigen acceptatie, om- en overpak gelegenheid en brandcompartimenten voor opslag van gevaarlijke (afval)stoffen.

De gevaarlijke stoffen nemen we volgens ADR-transport mee en slaan we op in brandveilige compartimenten op onze vergunde locatie. Voor een goede acceptatie bij een erkende verwerker hebben we de mogelijkheid om de gevaarlijke stoffen om te pakken in de door de erkend verwerker (en ADR) gewenste verpakking voor een snelle acceptatie en verwerking.

Onze veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen kan daarnaast ook een PGS-audit, een jaarverslag gevaarlijke stoffen of een bewustheidstraining op locatie geven. Meer over veiligheidsadvies gevaarlijke stoffen.

Calamiteitendienst

Strukton Milieutechniek staat met de calamiteitendienst 24/7 klaar voor het ophalen van gevaarlijke (drugs)(afval) stoffen. We zorgen bij een calamiteit voor de juiste melding bij bevoegd gezag zoals bijvoorbeeld een gemeente, een waterschap en/of bij IL&T. Daarnaast voeren we het in- en overpakken uit volgens Europese richtlijnen onder toezicht van een veiligheidsadviseur. Tegelijkertijd bewaken we de luchtkwaliteit door continue monitoring. Onze opdrachtgevers kunnen zeker zijn van een professionele, veilige  afvoer van gevaarlijke stoffen. We nemen graag het eigenaarschap van gevaarlijke stoffen over.

 

Meer advies over afvoer & verwerking gevaarlijke stoffen?

Leon van Zoggel

Specialist Gevaarlijke Stoffen


0611351647

Ontdek meer van Incident Management

Pagina

Drugsafvaldumpingen

Lees meer
Lees meer over Drugsafvaldumpingen

Pagina

Lekkages zware chemicaliën

Lees meer
Lees meer over Lekkages zware chemicaliën

Pagina

Spill-control & wegdekreiniging

Lees meer
Lees meer over Spill-control & wegdekreiniging