Grondwatersaneringen

Wij onderzoeken, adviseren, ontwerpen en realiseren dat wat nodig is om grondwater, oppervlaktewater en proceswater te zuiveren.

Verontreiniging van water heeft diverse oorzaken. Belangrijk is dat er snel een veilige, effectieve oplossing komt. Wij onderzoeken, adviseren, ontwerpen en realiseren dat wat nodig is om grondwater, oppervlaktewater en proceswater te zuiveren. Dit kunnen we ook realiseren bij incidenten waarbij spoed noodzakelijk is.

In de wet- en regelgeving is veel over waterkwaliteit vastgelegd. Met kennis van zaken pakken wij elk specifiek probleem doelgericht aan. Ons materieel staat op diverse strategische locaties in het land waardoor we snel ter plaatse zijn.

Grondwatersaneringen

Grondwaterverontreiniging ontstaat door bijvoorbeeld lekkage van (chemische) stoffen, industrieel afval of onzuivere stromen van voormalige gasfabrieken, benzinestations en ondergrondse tanks. Als het vermoeden bestaat dat er een grondwaterverontreiniging is, voeren we een waterbodemonderzoek en zo nodig een waterbodemsanering uit, onder de BRL7003, zodat het water gegarandeerd schoon wordt opgeleverd.

Bij een sanering van grondwaterverontreiniging, is de ‘pump and treat’ methode uiterst geschikt. We pompen het verontreinigde grondwater op om de verontreiniging middels verschillende technieken te verwijderen. We ontwikkelen en bouwen zelf modulaire zuiveringsinstallaties die nodig zijn. Doordat we het onderzoek,  advies, de uitvoering, maar ook de ontwikkeling van techniek/installaties zelf doen, kunnen we een totaalpakket aan werkzaamheden aanbieden. Het behandelde grondwater kan, wanneer wenselijk of nodig, weer in de bodem geïnfiltreerd worden. Naast deze techniek hebben wij ook veel kennis over in-situ technieken waarbij grond met het water niet ontgraven hoeft te worden. Meer over onze in-situ technieken en werkzaamheden.

Quote icon Doordat we het onderzoek, het advies, de uitvoering maar ook de ontwikkeling van techniek/installaties zelf doen, kunnen we een totaalpakket aan werkzaamheden aanbieden. Quote icon

Advies & Kennis

Strukton Milieutechniek beschikt over specialisten op het gebied van grondwatersaneringen. Wij kunnen daarom voorzien van het juiste advies. Doordat we bekend zijn met veel verschillende saneringstechnieken kunnen we bij elk project een passend  uitvoeringsontwerp opleveren. Gericht op maatwerk, effectiviteit en rendement.

Meer advies over grondwatersaneringen?

Janne Constandse

Operationeel Manager Realisatie & Onderhoud


076-5960500

Thomas Himmelreich

Projectleider Verwerving


076-5960500

Ontdek meer van Realisatie & Onderhoud

Pagina

In-situ technieken

Lees meer
Lees meer over In-situ technieken

Pagina

Bodemsanering

Lees meer
Lees meer over Bodemsanering

Pagina

Bodemonderzoek

Lees meer
Lees meer over Bodemonderzoek