Innovatieve Wanddoorvoerproject - Innovatie & Ontwikkeling

Achtergrond

Bij Milieutechniek merken we een toenemende vraag naar specifieke doorvoeren in tankputwanden. Klanten willen dat deze doorvoeren niet alleen vloeistof- of gasdicht en brandwerend zijn, maar ook bestand tegen de chemische stoffen die ter plaatse worden opgeslagen of gebruikt. De recente aanscherping van de omgevingswetgeving, inclusief de normen NEN PGS 29 en de vereisten voor weerstand tegen branddoorslag en -overslag (WBDBO), stelt nieuwe uitdagingen aan de realisatie van deze doorvoeren.

Tot nu toe biedt de markt geen oplossing die aan al deze eisen voldoet, vooral omdat de afmetingen van de doorvoeren sterk kunnen variëren. Standaardoplossingen zoals pakkingen of afdichtingen zijn vaak niet toepasbaar na het boren van een gat door de wand.

Onze aanpak

Onze uitdaging is het ontwikkelen van een unieke doorvoeroplossing voor (betonnen) opslagtanks. Deze oplossing moet voldoen aan de strenge nieuwe eisen, met minimale overlast voor onze klanten.

Technische knelpunten

De realisatie van deze afdichtingen vereist het gebruik van diverse materialen die onder extreme omstandigheden (zoals hitte en blootstelling aan agressieve chemicaliën) goed moeten hechten. Volgens de richtlijnen van PGS 29 en WBDBO moet aangetoond worden dat onze oplossingen bestand zijn tegen specifieke temperaturen voor een vastgestelde duur.

Om dit te bewerkstelligen, zetten we meerdere proefopstellingen op. Deze worden getest op brandwerendheid in speciaal uitgeruste ovens, beheerd door een externe certificerende instantie, volgens de nieuwste EI-richtlijnen. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit en duurzaamheid van onze doorvoerafdichtingen te bewijzen.

Door deze aanpak kunnen we innovatieve en veilige oplossingen bieden die voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften van onze klanten.

Meer informatie over dit project?

Marco de Ruiter

Projectleider Betontechniek


0627458757