Kwik-neutralisatie unit project - Innovatie & Ontwikkeling

Algemeen/achtergrond

SMT specialiseert zich steeds meer in het optreden bij milieudelicten en specifieke calamiteiten. Vanwege de sterke toename van drugslaboratoria, vaak ook in bewoonde gebieden, wordt SMT steeds vaker geconfronteerd met situaties waarin kwikdampen aanwezig zijn. Dit leidt natuurlijk tot bijzonder gevaarlijke en onveilige werkomstandigheden bij het saneren van dergelijke ruimten. Daarom blaast SMT in deze gevallen de kwikdampen naar buiten om de te saneren ruimte te ventileren. Het naar buiten blazen kan ongewenste omgevingssituaties veroorzaken. Daarom zijn we bezig om een betere oplossing te ontwikkelen, vooral omdat dergelijke situaties met kwikdampen steeds vaker voorkomen in bewoonde gebieden.

De uitdaging van deze innovatieve oplossing is dat we de kwikdampen op een veilige manier willen opvangen/afvangen. Op deze manier wordt blootstelling aan de omgeving voorkomen en kan de sanering snel en veilig plaatsvinden. We willen een oplossing zoeken in een unit die min of meer gebaseerd is op het principe van een zogenaamde strippertoren. Een strippertoren wordt gebruikt bij waterzuiveringen en bodemsaneringen. Verontreinigd water stroomt hierbij door een buis die gevuld is met zogenaamde Pall-ringen.

Technische knelpunten

Een van de knelpunten is om een compacte unit te ontwikkelen. De beoogde oplossing is om een soort toren met filter/opvangmateriaal te ontwikkelen waarin kwik geïsoleerd kan worden. Het unieke saneringsapparaat moet ervoor zorgen dat we veilig, snel en efficiënt een sanering kunnen uitvoeren. Daarnaast moet het apparaat ervoor zorgen dat er geen ongewenste kwikdampen in de omgeving terecht komen.

Meer informatie over dit project?

Hendrik Post

Hoofd Innovatie & Ontwikkeling


0611453254