Bekijk alle artikelen

't Zoet Ontwikkelingstraject

Strukton Milieutechniek is betrokken bij het ontwikkeltraject van de locatie ’t Zoet te Breda. ’t Zoet is op dit moment een van de grootste ontwikkelingslocaties binnen de gemeente Breda. Het voormalige terrein van de suikerfabriek wordt de komende jaren getransformeerd naar een gebied met woonbestemming en ecologische en aquatische verbindingen.

Wij hebben de opdracht om in deze planfase de bodemonderzoeken en bodemstrategie uit te voeren voor Gemeente Breda. Dit betekent dat wij het hele terrein onderzoeken op een niveau, waarbij strategische ontwikkelkeuzes worden gemaakt. Als bodemadviseur gaan wij samen met de gemeente de ontwikkelvisies en inrichtingsplannen beoordelen op bodemkwaliteit en grondstromen.

 

't Zoet in Breda

Meer informatie over dit ontwikkelingstraject?

Frank Stelten

Projectleider Onderzoek & Advies


06-15519284