Bekijk alle artikelen

Drugsafvaldumping in Breda

Afgelopen donderdagochtend 23 februari is ons calamiteitenteam opgeroepen voor een gecombineerde melding tussen het Waterschap Brabantse Delta en de Gemeente Breda aangaande een drugsafval dumping van onbekende vloeistoffen nabij de Zwarte Dijk te Breda. Door de dumping was het oppervlaktewater van de naastgelegen watergangen ook vervuild geraakt. Onze incident coördinator heeft direct gereageerd en mens en materieel opgeschaald om de vervuiling binnen de kaders te houden.

De Strukton Milieutechniek medewerkers hebben een skimmer (olieseparator) en diverse olie/-waterkerende systemen aangebracht om de vervuiling te bestrijden en de diverse watergangen te reinigen. De gecertificeerde ademluchtdragers hebben de vloeistoffen uit de gedumpte vaten overgepompt. Daarna is alles onder de correcte ADR condities verpakt en vervoerd naar de vergunde opslaglocatie.

Tijdens de graafwerkzaamheden/saneringswerkzaamheden bleek dat de verontreiniging over een groot deel van de bodem was verspreid. Dit had tot gevolg dat er tot diep in de nacht is doorgewerkt om alle vervuiling uit de bodem te saneren. Het direct en snel handelen was noodzakelijk om de vervuiling niet verder te laten verspreiden.

Trots op ons team van specialisten en de manier waarop ze deze uitdagende situatie hebben aangepakt.