Bekijk alle projecten

Geslaagde pilot Greenstream© filter Rotterdam-Botlek

Het Project

De locatie bevindt zich nabij de flare op een terrein van een petrochemisch bedrijf in Rotterdam – Botlek, waar in het verleden (na 1987) een spil met benzeen heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een grond- en grondwaterverontreiniging met benzeen en in mindere mate minerale olie en vluchtige aromaten ontstaan. Strukton Milieutechniek heeft het ontwerp en de realisatie van de in situ sanering met het door haar zelf ontwikkelde Greenstream© filter, in eerste instantie middels een pilot, verzorgd.

Er is één Greenstream© filter geplaatst met een einddiepte van circa 4 m-mv; het circulatiedebiet van de bij het filter toegepaste pomp varieerde van 90 tot 120 liter per uur. Om biologische ijzeraanslag tegen te gaan, is het circulatiewater periodiek aangezuurd. Daarnaast zijn er twee bodemluchtextractiefilters geplaatst.

Het Greenstream© filter is door Strukton Milieutechniek ontwikkeld, vanwege de overtuiging dat met een “slim” filter, efficiënter en duurzamer gesaneerd kan worden.

Resultaat

Met het Greenstream© filter is, ten opzichte van een qua dimensionering vergelijkbaar traditioneel persluchtinjectiefilter, sneller en met minder kosten, de verontreiniging gesaneerd. Dit is enerzijds bereikt door de infiltratie van water met een hoger (verzadigd) zuurstofgehalte en anderzijds door een groter beïnvloedingsgebied.

Bijzonderheden

Bij een traditionele aanpak van deze verontreinigingen wordt vaak gebruik gemaakt van persluchtinjectie- en bodemluchtextractiesystemen. Strukton Milieutechniek heeft voorgesteld het Greenstream© filter in te zetten. Het Greenstream© filter is door Strukton Milieutechniek ontwikkeld, vanwege de overtuiging dat met een “slim” filter, efficiënter en duurzamer gesaneerd kan worden. Via berekeningen, een computermodel, een testfilter, een laboratoriumopstelling en uiteindelijk deze pilot, is het filter ontwikkeld tot wat het nu is. Het filter heeft één pomp en drie verschillende perforatiedieptes (voor onttrekken en infiltreren), gecombineerd met inhangers. Het filter levert sneller (vanwege de infiltratie van zuurstofrijk water) en met minder verbruik van grondstoffen en energie (door een groter beïnvloedingsgebied) en met minder overlast en uitdamping van verontreinigingen, hetzelfde resultaat als traditionele persluchtinjectiesystemen. Hiermee wordt tegelijkertijd bespaard op kosten. Het filter kan zowel voor een aerobe, als een anaerobe aanpak worden gebruikt. Ook kunnen zuur, nutriënten en/of bacteriën mee worden geïnjecteerd.

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Onze projecten