Bekijk alle projecten

Bodemsanering Buisleidingenstraat LSNED

Project

Op basis van een intentieovereenkomst die afgesloten is tussen LSNED en Strukton Milieutechniek hebben we op 21 januari 2021 een melding ontvangen. Tijdens graafwerkzaamheden roken medewerkers een verdachte olie geur. We hebben in overleg met LSNED een second-opinion gedaan op de analyse die door een derde partij uitgevoerd is en kwamen tot de conclusie dat het om een diesel verontreiniging ging. Op basis van deze conclusie hebben we een bodemonderzoek en een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daarna is na het plan van aanpak en divers in- en extern overleg met o.a. de stakeholders van diverse pijpleidingorganisaties overgegaan tot de bodemsanering (fase 1).

Tijdens de bodemsanering bleek dat er steeds meer verontreinigde plekken aan het licht kwamen. In de ondergrond is een samengesteld drainagesysteem aanwezig. Uiteindelijk bleek de verontreiniging van grotere omvang als vooraf analytisch bepaald. Door een stop moment in te lassen op de sanering en nogmaals onderzoek uit te voeren zijn we erachter gekomen dat de verontreiniging steeds sterker werd in de richting van de Wouwbaan. Omdat dit niet opgenomen was in het eerste plan van aanpak hebben we ervoor gekozen om een aanvullend saneringsplan en uiteindelijk een bodemsanering uit te voeren (fase 2). Na uitvoering van deze twee saneringsfases is alles schoon achtergelaten.

Resultaat

We hebben de bodemsanering bij LSNED in 2 fases uitgevoerd. Tijdens fase 1 hebben we een schatting afgegeven van een totale grondverontreiniging van 108m³. Nadat we tijdens fase 1 meer verontreinigingen tegenkwamen in de richting van de Wouwbaan zijn we tijdelijk gestopt met het uitvoeren van het saneringsplan.

We hebben vervolgens een nieuw saneringsplan opgesteld waarna we met de tweede fase van de bodemsanering zijn gestart. Tijdens fase 2 hebben we in totaal 318 ton grond afgevoerd. Er is aangevuld met schone grond die aangeleverd is door LSNED.

De uitvoering van fase 2 werd geraamd op 4 weken werk. Uiteindelijk zijn alle werkzaamheden afgrond binnen 2 en halve week, mede door het goed inrichten van het werk terrein.

Bijzonderheden

De locatie van deze sanering is uniek. LSNED is eigenaar en beheerder van de buisleidingenstraat. Een buisleidingenstraat van ruim 80 KM lang tussen Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen (zie www.lsned.nl). Het wordt ook wel de ondergrondse snelweg van Nederland genoemd. Via kabels en leidingen transporteert men vloeistoffen, water, gassen en data. Je kunt hierbij onder andere denken aan gas, kerosine, olie en waterstof.

Dit zorgde ervoor dat voor de sanering beheersmaatregelen genomen moesten worden. Daarom hebben we volgens de afspraken uit het saneringsplan op verschillende plekken met een grondzuiger de grond weggezogen om te voorkomen dat we een van de buizen zouden raken en daarmee eventuele schade.

De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van alle betrokken partijen uitgevoerd.

Bodemsanering Buisleidingenstraat

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten