Bekijk alle projecten

Kwiksanering Landgraaf

Het project

Aanleiding voor de saneringswerkzaamheden is de ontdekking en ontmanteling van een drugslab in een woning. Tijdens de gebruikersperiode was er sprake van illegale lozingen/dumpingen met drugsafval gerelateerde (afval)producten. Door menselijke bewegingen in de woning en het perceel (tijdens de gebruiksperiode en tijdens de ruiming) zijn kwikbronnen verspreid door de gehele woning en achtertuin.

Het doel van het project was om alle aangetoonde kwikverontreinigingen en overige vloeistoffen te saneren zodat de woning aanvullend, zonder restricties, gesloopt kan worden door de opdrachtgever. Met gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, waaronder ademlucht en chemieoveralls en een specifieke kwikdampmeter zijn alle verontreinigde delen in- en buiten de woning (tuin) weggenomen en afgevoerd in bergingsvaten. Het project is uitgevoerd door Strukton Milieutechniek in opdracht van Woningstichting HEEMwonen uit Kerkrade. Het project duurde tien werkdagen en werd voltooid voor de kerstdagen. Na een inventarisatie op locatie heeft Strukton Milieutechniek een offerte uitgebracht, waarna er vanuit HEEMwonen een akkoord is gegeven.

Het resultaat

De woning is geheel kwik(damp) vrij en drugsafval vrij opgeleverd. In de achtertuin is een bodemonderzoek verricht, welke aangaf dat er geen verhoogde kwikgehaltes in de bodem zijn aangetroffen.

Bijzonderheden

Tijdens de kwik-sanering hebben we in de keuken een asbesthoudend vloerzeil aangetroffen. Door snel intern te schakelen met onze afdeling asbest, is na een inventarisatie van het zeil, een asbest sanering opgestart.

Kwiksanering video

Meer informatie over dit project?

Wasja Wijgerse

Assistent Projectleider


06 11 80 80 42

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

ONTDEK ONZE PROJECTEN