Bekijk alle projecten

PVT Limburg

Het project

Vanaf juli 2021 vinden er, voor het project PVT Limburg, werkzaamheden plaats langs het spoor Roermond – Sittard – Maastricht. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van wissels, vertreklichten en seinen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Strukton Rail.

Aangezien de werkzaamheden plaatsvinden langs het spoor is er van te voren een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de werkzaamheden plaatsvinden in sterk verontreinigde bodem. Dit houdt in dat de werkzaamheden in de bodem begeleid moeten worden door een gecertificeerde aannemer (BRL7000, protocol 7004) en door een milieukundig begeleider (BRL6000, protocol 6001).

Strukton Milieutechniek beschikt over beide certificaten waardoor bovenstaande functies gecombineerd kunnen worden door één persoon. Dit is kosten efficiënter voor Strukton Rail en makkelijker te plannen voor Strukton Milieutechniek.

Het resultaat

Door regelmatig overleg en contact tussen de werkvoorbereiding van Strukton Rail en Strukton Milieutechniek weten we precies van elkaar wat we nodig hebben om de werkzaamheden goed voor te kunnen bereiden. De samenwerking is dan ook zowel ‘buiten’ als ‘binnen’ soepel verlopen. Dit heeft als resultaat gehad dat werken in een sterk verontreinigde bodem niet voor stagnatie en/of vertraging heeft gezorgd.

Bijzonderheden

Omdat de werkzaamheden langs het spoor plaatsvinden kan er alleen maar gewerkt worden als het spoor niet in gebruik is. Het traject Roermond – Sittard – Maastricht is een druk traject wat ervoor zorgt dat de werkzaamheden alleen ’s-nachts of in het weekend plaats kunnen vinden.

Meer informatie over dit project?

Erik Kuijpers

Projectleider Onderzoek & Advies


0641410550

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek Onze Projecten