Bekijk alle projecten

Drugsafvaldumping en spoedsanering Breda

Het project

Op 23 februari 2023 kregen we een melding van de Gemeente Breda over een vermoedelijke dumping van drugsafval bij het kunstwerk genaamd Vogel Redoute aan de Zwarte Dijk in Breda. Allereerst is er een inventarisatie gemaakt van de gedumpte materialen en de omgeving. Op de locatie zijn daarbij vijf vaten van 200 liter met deksels, vier vaten van 100 liter met deksels, vijf vaten van 60 liter met deksels en vijf emmers van 60 liter aangetroffen. Daarnaast was er ook aanzienlijk veel grof afval gedumpt.

We ontdekten ook dat er een onbekende hoeveelheid vloeibaar drugsafval in zowel de berm als op het talud was gedumpt. Nadat onze ADR-bakwagen arriveerde, hebben we met behulp van onze chemie-PBM’s (zuurbestendige overalls, laarzen, handschoenen en ademluchtsets) de gedumpte materialen opgeruimd. De vaten waar nog restproduct in zat, zijn ter plaatse indicatief bemonsterd en geclassificeerd. Vervolgens is de vloeibare inhoud overgepompt naar geschikte verpakkingsmaterialen (220 liter PE-dekselvaten). De materialen zijn afgevoerd naar ons eigen depot met behulp van de ADR-bakwagen. Tegelijkertijd is er een skimmer gebruikt om het oppervlaktewater schoon te maken.

 

Nadat het gedumpte materiaal was opgeruimd, is de bodem ter plaatse indicatief beoordeeld met behulp van een PID-meter en zuurgraadmetingen. Hierbij zijn sterk afwijkende waarden gemeten en waargenomen, waardoor er is besloten om een spoedsanering uit te voeren. De sanering is begeleidt door een erkend milieukundig begeleider volgens de BRL6000, protocol 6001. Om de aanwezigheid en locatie van kabels en leidingen vast te stellen, hebben we een KLIC-melding gedaan.

Het resultaat

Na het opruimen van het gedumpte drugsafval hebben we een spoedsanering uitgevoerd. Tijdens de sanering bleek dat de omvang van de bodemverontreiniging zo groot was, dat we tijdens het werk meerdere keren extra vrachtwagens met vloeistofdichte containers moesten oproepen. In totaal zijn er zeven vrachtwagens opgeroepen met in totaal 11 containers.

Uiteindelijk zijn de saneringswerkzaamheden gestaakt omdat de ontgravingsdiepte onder het waterniveau van de nabijgelegen waterloop kwam. Om te voorkomen dat het terrein zou inkalven (en daarmee verdere verspreiding van het drugsafval naar de waterloop), is er besloten om niet verder te graven en in plaats daarvan te wachten op de analyseresultaten van de controlemonsters.

Samenvattend zijn de gedumpte afvalstoffen op de juiste manier verpakt en afgevoerd. Er is een spoedsanering uitgevoerd, maar hiermee is niet de volledige verontreiniging verwijderd. Uit bodemmonsters is gebleken dat er nog lokale verontreinigingen aanwezig zijn met stoffen zoals methanol, ethanol, 2-propanol, ethylacetaat, aceton, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, ammonium en minerale olie. Er zijn geen verontreinigingen aangetroffen in het grondwater. Momenteel is er nog aanvullend onderzoek en wellicht een sanering nodig om de volledige locatie schoon op te kunnen leveren.

Bijzonderheden

Dit project kent een aantal bijzonderheden. Allereerst is er sprake van een complexe situatie met betrekking tot het eigendom. Omdat de vervuilde locatie verdeeld is over verschillende eigenaren, was er onduidelijkheid omtrent de (financiële) verantwoordelijkheid voor de kosten van de opruiming en eventuele vervolgwerkzaamheden. Dit heeft geleid tot vertraging in het project. Door deze vertraging zijn er na de spoedsanering en het plaatsen van de peilbuizen geen verdere sanerings werkzaamheden verricht.

Een andere opmerkelijke factor van dit project is de omvang van de dumping. Er is bijna 1.100 kilogram drugsafval afgevoerd, samen met ongeveer 200 ton grond.

Drugsafvaldumping Breda

Meer informatie over dit project?

Marco Haasdijk

Projectleider Incident Management


0651113782

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek Onze Projecten