Bekijk alle projecten

Project N270 Revitalisering

Project

De doelstellingen van het project zijn (verkort):

  • Maximaliseren verkeersveiligheid N270 d.m.v. parallelwegen en fietspaden
  • Minimaliseren omgevingshinder
  • Minimaliseren CO2 footprint
  • Behouden en waar mogelijk vergroten draagvlak bij omwonenden

SMT heeft een belangrijke rol vervuld in het project voor de revitalisering van de N270 nabij Deurne. Tussen Deurne en de Limburgse grens zijn er een aantal nieuwe kruispunten aangelegd, is de rijbaan plaatselijk verlegd en voorzien van vrij liggende parallelwegen en fietspaden waarmee we werken aan betere verkeersveiligheid, leefbaarheid en verkeersdoorstroming. Vanaf medio 2023 tot en met maart 2024 hebben we samen met Strukton Wegen en Beton diverse verontreinigde gronden verwijderd of herschikt voor de provincie Noord-Brabant.

Na een analyse van de bestaande onderzoeken zagen wij een kans om de beoogde aanpak van de verontreinigde grond efficiënter aan te pakken. Door aanvullend bodemonderzoek uit te voeren hebben we meer informatie verzameld over de bodem onder de bestaande rijbaan. De resultaten maakte het mogelijk om flinke terreindelen als niet-verontreinigd te beschouwen. Dit resulteert in een economisch voordeligere uitvoering en een lagere belasting voor het milieu.

In overleg met de regionale omgevingsdienst hebben wij een raamsaneringsplan opgesteld en goedgekeurd gekregen. Hierin zijn alle verschillende verontreinigingen en bijbehorende locatie uitgeschreven. Eén van de uitgangspunten was om de met zware metalen verontreinigde grond zo veel mogelijk te herschikken. Deze grond is gebruikt als ophoog laag onder de nieuwe weg waar de verontreiniging geen schade kan toedoen aan het de omgeving.

Bij Strukton Milieutechniek vinden wij het belangrijk om zo veel mogelijk grond te hergebruiken. De grond die met asbest of PAK was verontreinigd kwam niet in aanmerking voor herschikking binnen het project en is afgevoerd naar erkende verwerkers. In dit geval is er gekozen voor Jansen in Helmond. Na een extractieve reiniging kon het materiaal als bouwstof worden hergebruikt middels een toepassing in beton.

Bijzonderheden

De projectlocatie is openbaar en een drukke N-weg. Om de hinder voor het verkeer en omgeving te minimaliseren is er gewerkt met een fasering. Door dag en nacht gedurende 24 uur door te werken in de weekenden kon op maandag ochtend de weg weer open voor het verkeer en is de hinder geminimaliseerd. Dit vraagt niet alleen om een flinke inspanning van alle mensen maar ook om een geoliede samenwerking tussen alle partijen. Onze partners hiervoor waren;

  • P. v/d Sanden Exploitatie voor de inzet van transportmiddelen,
  • MenW projecten en CDL aannemingsbedrijf voor de inzet van BRL 7000 medewerkers
  • Bodembureau voor de inzet van BRL 6000 medewerkers
  • A. Jansen B.V. voor het reinigen van verontreinigde grond

Om ten alle tijden de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers en de omgeving te waarborgen werken wij volgens de BRL 6000 en BRL 7000. Om de verontreinigde grond veilig te kunnen hergebruiken hebben wij gebruik gemaakt van een 13 tons zelfrijdende trilrol die voorzien in van overdruk. Om de belasting op het milieu te minimaliseren hebben wij een elektronisch-hydraulische graafmachine van Van de Beeten gebruikt.

Meer informatie over dit project?

Felix Buijs

Projectleider Realisatie & Onderhoud


0647330784

Benieuwd naar alle andere projecten van Strukton Milieutechniek?

Wij werken voortdurend aan nieuwe projecten om actief bij te dragen aan een gezonde en veilige leef- en werkomgeving

Ontdek onze projecten