Samenwerking

In onze persoonlijke en betrokken aanpak zoeken we de samenwerking en houden wij rekening met de specifieke wensen en behoeftes van onze klanten.

Voor alle aspecten tussen het moment van initiëren van een project tot en met de gunning kun je bij het projectbureau van Strukton Milieutechniek terecht. Hieronder een greep uit de verschillende contract- en samenwerkingsvormen en de aanbestedingsvormen die ons bekend zijn:

Contract- en samenwerkingsvormen:

 • RAW
 • UAV-GC / Design & Construct
 • Regie
 • Beeldkwaliteitscontract
 • Bouwteam
 • Turn-key met risico-afkoop
 • OMOP (overeenkomst met open posten)
 • Prestatiecontracten

Aanbestedingsvormen:

 • Enkelvoudige onderhandse aanbestedingen
 • Meervoudige onderhandse aanbestedingen
 • Openbare aanbestedingen
 • Voorselecties/prekwalificaties

Een andere manier van samenwerken? Geen probleem, neem contact met ons op voor meer informatie.

Kostenraming, ontwerp, aanbesteding, prijsopgave of aanbieding?

Voor je een project begint of in opdracht geeft, wil je natuurlijk weten wat de beste aanpak, grootste risico’s en kosten zijn. Strukton Milieutechniek zorgt ervoor dat je, volgens de door jou gekozen procedure, een reactie of voorstel ontvangt, afgestemd op jouw specifieke wensen en project. Of het nu gaat om een bodem- of asbestsanering, een calamiteitencontract, het aanleggen of onderhouden van verharding, of iets heel anders. Bij alles waar kwaliteit, milieu of veiligheid van belang zijn, kunnen wij van dienst zijn.

Wanneer je zelf de aanpak van het project al volledig hebt uitgewerkt en op basis daarvan een prijsaanvraag doet, dan kunnen wij een aanbieding maken. Afhankelijk van de keuze ten aanzien van de vorm en procedure, kan dat bijvoorbeeld aan de hand van een RAW- of UAV-GC bestek en een formele aanbesteding. Maar ook een opgestelde hoeveelhedenstaat met werkomschrijving of een aanvraag op basis van beschikbare gegevens, zijn voor ons voldoende voor het maken van een voorstel.

Bij alles waar kwaliteit, milieu of veiligheid van belang zijn, kunnen wij je van dienst zijn.

EMVI-plan

In alle gevallen maken wij een eigen analyse van het project en kijken wij of er nog slimme opties zijn die een positief effect hebben op bijvoorbeeld kosten of planning. Indien gevraagd maakt een EMVI-plan of plan van aanpak met ontwerp, onderdeel uit van ons voorstel, zodat je de gunning, behalve op prijs, ook kunt baseren op kwaliteit en aanpak.

Aanpak & Invulling

Wanneer de (precieze) aanpak en invulling van het project nog niet duidelijk is, kunnen wij dit, natuurlijk samen met jou, nader in beeld brengen. Ons aanbod is hierbij afhankelijk van de fase waarin het project zich bevindt. Wanneer het project nog in een vroeg stadium is en aanpak en haalbaarheid nog niet vaststaan, kunnen wij één of meerdere varianten op hoofdlijnen uitwerken, incl. raming van de kosten, planning en inventarisatie van kansen en risico’s. Op basis hiervan kan je een keuze maken voor het vervolg van het project.

In de situatie waarin op hoofdlijnen aanpak en doelstelling van het project al wel bekend zijn, werken wij binnen deze kaders, de aanpak verder uit. Eventueel in meerdere varianten; dit kan binnen een formeel Bouwteam, maar kan ook aan de hand van enkele project specifieke afspraken die we samen maken. In beide gevallen brengen we alle relevante zaken in beeld, zoals bijvoorbeeld aanpak, kosten, planning, kwaliteit, veiligheid en risico’s en doen we een helder voorstel.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Arie Slagmolen

Manager Projectbureau


0651403497