Lachgas drukhouders ontmantelen met NONO: Duurzame oplossing

Bij Strukton Milieutechniek introduceren we onze nieuwe trots: de NONO. Deze innovatieve technologie biedt een duurzame oplossing voor het probleem van gedumpte lachgas drukhouders in de openbare ruimte. Met de NONO lossen we het probleem op van het veilig en milieuvriendelijk ontmantelen van deze drukhouders, die een groot risico vormen voor het milieu en de veiligheid.

Wat is de NONO?

De NONO is een geavanceerde installatie dat speciaal is ontwikkeld voor de thermische ontleding van lachgas (N₂O). Dit proces is volledig elektrisch, waardoor het een duurzame en milieuvriendelijke oplossing biedt. Onze installatie is mobiel en kan eenvoudig op een aanhanger of bakwagen naar elke gewenste locatie worden gebracht. Dit maakt on-site dienstverlening mogelijk, wat betekent dat we direct op de plek van de dumping kunnen ingrijpen.

Het probleem van lachgas drukhouders

De drukhouders worden vaak gedumpt of achtergelaten in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door gebruikers die de cilinders niet meer nodig hebben. Deze drukhouders worden door overheidsinstellingen beschouwd als volle cilinders, ongeacht of ze daadwerkelijk leeg zijn. Lachgas mag niet zomaar in de vrije lucht worden geloosd, aangezien het een sterk broeikasgas is, met een effect dat bijna 300 keer sterker is dan dat van CO2 bron: Vork. Dit maakt het noodzakelijk om de drukhouders op een veilige en verantwoorde manier te ontmantelen, zoals voorgeschreven in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) bron: LAP3.

Dumping van lachgas drukhouders

Hoe werkt de NONO lachgas installatie?

Onze NONO installatie is ontworpen om lachgas drukhouders op een veilige en efficiënte manier te ontmantelen. Het proces verloopt als volgt:

  1. Reinigen van de drukhouders: De drukhouders worden eerst aangesloten op de NONO, waarna ze worden geluchtreinigt. Het lachgas wordt opgevangen in een speciaal buffervat.
  2. Thermische ontleding: Het opgevangen lachgas wordt vervolgens verwarmd in een reactorvat. Tijdens dit proces vindt thermische ontleding plaats, waarbij het gas wordt gescheiden in stikstof (N₂) en zuurstof (O₂).
  3. Veilig en milieuvriendelijk: Het resultaat van dit proces is dat er nieuwe stikstof en zuurstof in de lucht wordt vrijgegeven, waardoor de lucht wordt gereinigd. Dit is een volledig geautomatiseerd en beveiligd proces, wat de veiligheid en betrouwbaarheid garandeert.

Waarom de NONO?

  • Duurzaam en elektrisch: De NONO werkt volledig op elektriciteit, waardoor het een duurzame oplossing biedt voor het probleem van lachgas drukhouders.
  • Mobiel en flexibel: De installatie kan eenvoudig worden vervoerd naar elke locatie, waardoor we on-site dienstverlening kunnen bieden.
  • Voldoen aan het LAP: Met deze installatie voldoen we aan de richtlijnen gesteld door het LAP.
  • Veilig en betrouwbaar: Het proces is volledig geautomatiseerd en voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen.
  • Milieuvriendelijk: Door het lachgas te ontleden in stikstof en zuurstof, dragen we bij aan een schonere en gezondere lucht.

Onze dienstverlening

Strukton Milieutechniek biedt deze dienst aan voor verschillende overheidsinstellingen die te maken hebben met gedumpte lachgas drukhouders. Wij zorgen ervoor dat deze drukhouders op een veilige en verantwoorde manier worden ontmanteld, zodat het gas niet in de vrije lucht terechtkomt.

Heb je te maken met gedumpte lachgas drukhouders? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze NONO dienst en ontdek hoe wij je kunnen helpen bij het veilig en milieuvriendelijk ontmantelen van deze drukhouders.

Conclusie

Met de introductie van de NONO biedt Strukton Milieutechniek een innovatieve en duurzame oplossing voor een groeiend milieuprobleem. Onze geavanceerde technologie zorgt ervoor dat de drukhouders veilig en efficiënt worden ontmanteld, waardoor we bijdragen aan een schonere en gezondere omgeving. Samen kunnen we de impact van lachgas op ons milieu verminderen en zorgen voor een betere toekomst.

Meer informatie over de NONO?

Hendrik Post

Hoofd Innovatie & Ontwikkeling


0611453254