Innovatie & Ontwikkeling

We steken veel energie in het ontwikkelen van nieuwe technieken op het gebied van proces en milieutechniek.

Nieuwe processen & technieken

Naast onze lopende projecten steken we veel energie in het ontwikkelen van nieuwe werkprocessen en technieken op het gebied van milieutechniek. Daarnaast proberen we waar mogelijk alle werkzaamheden duurzaam, verantwoord en circulair uit te voeren. We proberen altijd samenwerkingsverbanden aan te gaan en waar mogelijk springen we in op  maatschappelijke ontwikkelingen. Actuele innovatieprojecten zijn onder meer het optimaliseren van onttrekkingssystemen en het kweken en inzetten van bacteriën. Ook testen we nieuwe methoden voor metingen in lucht, water en bodem.

Samen met opdrachtgevers optimaliseren we op actieve plants kritische bedrijfsprocessen en onderzoeken we innovatieve mogelijkheden voor hergebruik van deelstromen en energie. Innoveren en ontwikkelen doen we altijd samen met onze opdrachtgevers om hun kennis van de eigen installaties te bundelen met onze expertise van proces- en milieutechniek. Zo bereiken we de beste resultaten, passend bij de situatie en aansluitend op specifieke wensen.

Duurzaamheid en Greenstream©

Wij streven ernaar om een actieve bijdrage te leveren aan de circulaire economie door het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen. Door dit te realiseren onderzoeken we welke producten en of grondstoffen wij zouden kunnen vervangen door duurzamere oplossingen.

Om aan te sluiten op de wens van diverse opdrachtgevers om lastig te bereiken bodemverontreinigingen te saneren, hebben we het Greenstream© filter ontworpen. Greenstream© is een techniek waarbij grondwater en bodemlucht in beweging wordt gebracht door middel van één filter en één pomp. Doordat het systeem gebruik maakt van een gesloten systeem ontstaan er geen luchtbellen of verhoging of verlaging van de grondwaterstand, waardoor de techniek veiliger is dan traditioneel saneren. Bekijk onze projectpagina om meer te ontdekken over deze innovatie: Geslaagde pilot Greenstream© filter Rotterdam-Botlek.

CO2-Prestatieladder

Onze ambitie is om over vijf jaar 25% elektrische leaseauto’s in te zetten en 50% van onze werkbussen elektrisch te laten rijden. Naast het terugdringen van fossiele brandstoffen, benzine en diesel.

Om onze CO2-reductiedoelstelling te realiseren, hebben wij een CO2-reductieplan opgesteld. Ons energiemanagementplan conform NEN-EN 16001 helpt ons het efficiënt gebruik van energie continu te verbeteren. Dit energiemanagementsysteem maakt onderdeel uit van ons integrale managementsysteem en heeft betrekking op alle Nederlandse activiteiten van alle bedrijfsonderdelen van Strukton en alle projecten die deze bedrijfsonderdelen uitvoeren.

Bekijk het CO2 plan

Leerbedrijf

Strukton Milieutechniek is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) erkend als leerbedrijf conform artikel 7.2.10, lid 1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Door deze erkenning is Strukton Milieutechniek bevoegd om stages en leerbanen te verzorgen voor het middelbaar beroepsonderwijs.

Wij bieden regelmatig een stage positie binnen Strukton Milieutechniek aan. Wil jij graag stage lopen bij Strukton Milieutechniek? Kijk hier voor het actuele stage aanbod.

Innovatie & Ontwikkeling projecten

Pagina

Lachgas drukhouders ontmantelen met NONO: Duurzame oplossing

Lees meer
Lees meer over Lachgas drukhouders ontmantelen met NONO: Duurzame oplossing

Pagina

Kwik-neutralisatie unit project – Innovatie & Ontwikkeling

Lees meer
Lees meer over Kwik-neutralisatie unit project – Innovatie & Ontwikkeling

Pagina

Innovatieve Wanddoorvoerproject – Innovatie & Ontwikkeling

Lees meer
Lees meer over Innovatieve Wanddoorvoerproject – Innovatie & Ontwikkeling

Meer weten over Innovatie en Ontwikkeling?

Hendrik Post

Hoofd Innovatie & Ontwikkeling


0611453254