Bekijk alle artikelen

PFAS in de Bodem: Wat moet je weten?

Wat is PFAS?

PFAS, oftewel per- en polyfluoralkylstoffen, zijn een groep chemische stoffen die al sinds de jaren 1940 worden gebruikt in een breed scala aan industriële en consumentenproducten. Vanwege hun unieke water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen, worden ze veelvuldig gebruikt in producten zoals blusschuim, non-stick kookgerei, waterafstotende kleding en voedselverpakkingen.

PFAS omvatten duizenden verschillende stoffen, waaronder PFOA (perfluoroctaanzuur) en PFOS (perfluoroctaansulfonzuur). Deze stoffen staan bekend om hun persistente aard; ze breken zeer langzaam af in het milieu, wat betekent dat ze jarenlang in de bodem en het grondwater kunnen blijven zitten.

Hoe komt PFAS in de bodem terecht?

PFAS kunnen op verschillende manieren in de bodem en het grondwater terechtkomen:

 • Industrieel afval: Bedrijven die producten maken die PFAS bevatten, kunnen deze stoffen in hun afvalwater lozen. Deze lozingen kunnen leiden tot vervuiling van nabijgelegen bodems en grondwater. Bijvoorbeeld, fabrieken die non-stick pannen maken, kunnen afvalwater in lokale waterwegen lozen.
 • Blusschuim: Bij brandbestrijding met schuim dat PFAS bevat, kunnen deze chemicaliën in de bodem en het grondwater sijpelen. Dit is een vaak voorkomende bron van PFAS-verontreiniging bij vliegvelden en industriële locaties. Het gebruik van blusschuim bij oefeningen en noodsituaties heeft geleid tot aanzienlijke vervuiling op verschillende locaties wereldwijd.
 • Consumentenproducten: PFAS uit consumentenproducten kunnen via afval en afvoer in het milieu terechtkomen. Bijvoorbeeld door het wassen van waterafstotende kleding of het weggooien van voedselverpakkingen.

Gezondheidsrisico’s van PFAS

Onderzoek heeft aangetoond dat blootstelling aan hoge niveaus van PFAS schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Mogelijke gezondheidsrisico’s zijn:

 • Verhoogd cholesterolgehalte: PFAS kunnen het cholesterolgehalte in het bloed verhogen, wat kan leiden tot hart- en vaatziekten. Studies hebben aangetoond dat mensen met hogere blootstellingsniveaus, vaak hogere cholesterolwaarden hebben.
 • Hormonale verstoringen: Het kan de werking van hormonen in het lichaam verstoren, wat verschillende gezondheidsproblemen kan veroorzaken. Dit kan de schildklierfunctie beïnvloeden en leiden tot aandoeningen zoals hypothyreoïdie.
 • Verhoogd risico op bepaalde kankers: Langdurige blootstelling is in verband gebracht met een verhoogd risico op nier- en testikelkanker. Epidemiologische studies hebben consistente verbanden gevonden tussen PFAS-blootstelling en deze soorten kanker.
 • Verminderde effectiviteit van vaccins: Het kan het immuunsysteem beïnvloeden, wat kan leiden tot een verminderde respons op vaccins. Dit kan vooral zorgwekkend zijn voor kinderen en andere kwetsbare bevolkingsgroepen.

Hoe kunnen we PFAS uit de bodem verwijderen?

Het verwijderen van PFAS uit de bodem en het grondwater is complex, maar niet onmogelijk. Bij Strukton Milieutechniek hebben we expertise in verschillende methoden om het te verwijderen, zoals:

 • Bodemluchtextractie: Hierbij wordt lucht door de verontreinigde bodem gepompt om vluchtige PFAS-componenten te verwijderen. Deze techniek is effectief voor het behandelen van grondwater dat in contact staat met verontreinigde grond. Het proces omvat het aanbrengen van negatieve druk op de bodem om dampen te extraheren.
 • Grondreiniging: Verontreinigde grond kan worden afgegraven en gereinigd met behulp van gespecialiseerde technieken zoals thermische desorptie en chemische oxidatie. Thermische desorptie omvat het verhitten van de grond om PFAS te verdampen, waarna de dampen worden opgevangen en behandeld.
 • Waterzuivering: Grondwater dat PFAS bevat, kan worden behandeld met geavanceerde waterzuiveringstechnologieën zoals actieve koolfiltratie en ionenwisseling. Deze technieken zijn effectief in het verwijderen en zorgen voor schoon drinkwater. Actieve koolfiltratie gebruikt speciaal behandelde koolstof om PFAS-moleculen te adsorberen, terwijl ionenwisseling de moleculen vervangt door onschadelijke ionen. Dit gebied is volop in ontwikkeling, zo zijn er ontwikkelingen met technieken zoals Foam fractionation en binding met pillararenen.

Preventieve Maatregelen

Naast het verwijderen van de bestaande verontreiniging, is het ook cruciaal om preventieve maatregelen te nemen om verdere vervuiling te voorkomen. Dit omvat:

 • Regulering en toezicht: Strengere regelgeving en beter toezicht op industriële activiteiten die PFAS gebruiken, kunnen helpen om lozingen in het milieu te minimaliseren.
 • Alternatieven: Het ontwikkelen en promoten van veilige alternatieven in consumentenproducten en industriële processen is essentieel om toekomstige vervuiling te voorkomen.
 • Bewustwording en educatie: Het verhogen van de bewustwording over de gevaren en het informeren van bedrijven en consumenten over manieren om blootstelling te verminderen, kan bijdragen aan een schonere en veiligere omgeving.

Een succesvol project: PFAS-sanering in het Botlekgebied

Tussen januari 2022 en zomer 2023 heeft Strukton Milieutechniek een succesvol project uitgevoerd om PFAS-verontreiniging in het grondwater van het Botlekgebied aan te pakken. De vervuiling was veroorzaakt door een lek in een ondergrondse bluswaterleiding op een petrochemisch opslagterrein. Strukton Milieutechniek koos voor in-situ sanering, waarbij verontreinigd grondwater werd opgepompt, buiten de grond werd gereinigd en vervolgens teruggevoerd werd naar de ondergrond via infiltratieleidingen.

Voor meer details over dit project, kun je hier verder lezen.

Waarom kiezen voor Strukton Milieutechniek?

Bij Strukton Milieutechniek begrijpen we de urgentie en complexiteit van PFAS-verontreiniging. Onze gespecialiseerde teams gebruiken de nieuwste technologieën en methoden om de bodem en grondwater effectief te reinigen. We bieden op maat gemaakte oplossingen die zijn afgestemd op de specifieke situatie, met als doel een schonere en veiligere leefomgeving te creëren.

Onze aanpak is holistisch en klantgericht. We beginnen met een grondige beoordeling van de verontreinigingssituatie, gevolgd door de ontwikkeling van een gedetailleerd saneringsplan. Onze experts zorgen voor een zorgvuldige uitvoering en monitoring van het reinigingsproces, zodat u verzekerd bent van optimale resultaten.

Contacteer ons voor meer informatie

Meer weten over hoe wij kunnen helpen met PFAS-verontreiniging? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek. Onze experts staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je te ondersteunen bij het aanpakken van verontreiniging in de omgeving.

Meer informatie nodig?

Paul van Berkel

Assistent Projectleider Realisatie & Onderhoud


0614669130